c S
Razpoloženje potrošnikov junija nekoliko bolj optimistično 21.06.2018 11:05 Ljubljana, 21. junija (STA) - Razpoloženje potrošnikov se je junija v primerjavi s predhodnim mesecem še nekoliko izboljšalo. Vrednost kazalnika, ki je že več kot pol leta bolj ali manj enaka in najvišja doslej, je bila v primerjavi z majem višja za eno odstotno točko. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 21 odstotnih točk.

Junija je vrednost kazalnika zvišalo predvsem precej bolj optimistično pričakovanje potrošnikov glede njihovih zmožnosti za varčevanje (za šest odstotnih točk). Zvišalo se je tudi pričakovanje o finančnem stanju v gospodinjstvu (za dve odstotni točki). Manj optimistična pa so bila pričakovanja potrošnikov glede števila brezposelnih (za dve odstotni točki) in glede gospodarskega stanja v državi (za eno odstotno točko).

Vrednosti kazalnikov, ki merijo pričakovanja glede splošnih gospodarskih razmer, so se nekoliko poslabšale: pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi za eno odstotno točko, pričakovanje glede ravni cen za dve odstotni točki in pričakovanje glede števila brezposelnih prav tako za dve odstotni točki.

Na drugi strani sta se precej zvišali vrednosti kazalnikov, ki merita mnenje potrošnikov glede varčevanja. Kazalnika primernost trenutka za varčevanje in pričakovanje glede zmožnosti za varčevanje sta se zvišala vsak za šest odstotnih točk. Precej višja kot v prejšnjem mesecu je bila tudi vrednost kazalnika primernost trenutka za večje nakupe (za sedem odstotnih točk).

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila junija za štiri odstotne točke višja kot pred letom dni in za pet odstotnih točk višja od povprečja prejšnjega leta.

Na letni ravni so se izboljšala pričakovanja potrošnikov glede njihovih zmožnosti za varčevanje (za osem odstotnih točk), glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za šest odstotnih točk) in glede gospodarskega stanja v državi (za tri odstotne točke). Pričakovanja potrošnikov glede števila brezposelnih pa so bila nekoliko manj optimistična kot v lanskem juniju, in sicer za dve odstotni točki.