c S
V Mariboru o zelenem prehodu v krožno gospodarstvo 21.06.2018 10:57 Maribor, 21. junija (STA) - V Mariboru, ki letos nosi naziv evropska prestolnica ekonomije, danes poteka mednarodna konferenca na temo "zelenega prehoda" v krožno gospodarstvo. Na njej bodo med drugim govorili o osebni odgovornosti kot eni od poti do družbe prihodnosti brez odpadkov.

Konferenca v viteški dvorani Pokrajinskega muzeja Maribor poteka v organizaciji Inštituta Novum in organizacije Evropski liberalni forum (ELF) pod častnim pokroviteljstvom Mestne občine Maribor ter v sodelovanju z združenjem Socialna ekonomija Slovenije.

Vzporedno na Grajskem trgu pred muzejem poteka 4. festival Ko dvignem sebe, dvignem Maribor v organizaciji socialnega podjetja Pupillam in podjetja za etično oglaševanje Etika.

"Namen dogodka je dvigniti zavedanje o 'odpadkih', osebni odgovornosti ter našem vplivu, da lahko večino naših vsakdanjih predmetov ponovno uporabimo," napovedujejo organizatorji.

Izpostavljajo, da je bil pred mesecem dni na ravni EU dokončno ratificiran paket zakonodaje o krožnem gospodarstvu in "sedaj so vse tri glavne evropske institucije po dolgem procesu in pogajanjih sprejele in ratificirale novi zakon EU o odpadkih". "V njem so postavili jasno pot in določili jasne mejnike za prehod v krožno gospodarstvo s pomočjo ponovne uporabe in reciklaže v vseh državah EU z največjimi zavezami na lokalni ravni," pojasnjujejo.

Nova zakonodaja obvezuje države članice, da do leta 2025 dosežejo 55-odstotno stopnjo recikliranja na občinski ravni, 60-odstotno do leta 2030 in 65-odstotno do leta 2035. Drugi sprejeti ukrepi vključujejo 10-odstotno zgornjo mejo za odlaganje ostalih odpadkov na deponijah, do leta 2035 obvezno ločeno zbiranje bioloških odpadkov in strožje sheme, s katerimi proizvajalci plačujejo zbiranje ključnih surovin recikliranja.

Poleg ciljev, specifičnih za materiale, bodo države članice morale do 1. januarja 2025 vzpostaviti ločeno zbiranje za tekstilne odpadke in nevarne odpadke iz gospodinjstev. Do 31. decembra 2023 pa bodo morale zagotoviti, da se biološki odpadki ločeno zbirajo ali reciklirajo na viru nastanka (npr. kompostiranje doma).

Današnja konferenca v Mariboru se bo osredotočila na tri specifične sektorje odpadkov in surovin: oblačila in tekstil, hrano in plastiko. Vsaka od okroglih miz bo šla globlje v tematiko, s prikazom 'širše slike' in predstavitvijo nekaterih primerov dobrih praks iz zbranih sektorjev, za katere organizatorji menijo, da so pomembni gradniki zelene transformacije.