c S
GZS pozdravlja prost pretok delovne sile s Hrvaško 21.06.2018 07:23 Ljubljana, 20. junija (STA) - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pozdravljajo prost dostop na slovenski trg dela, ki bo z julijem omogočen hrvaškim državljanom. Spomnili so, da bo vzpostavljen tudi register podjetij z visoko dodano vrednostjo. Opozarjajo pa, da gre le za korak na dolgi poti, saj neugodni demografski trendi in strukturna neskladja na trgu dela ostajajo.

Kadrovska vrzel je po navedbah GZS trenutno največja težava gospodarstva. Na trg dela letno prihaja 20.000 oseb, z njega pa jih odide okoli 30.000. "Razlika 10.000 pomeni, da potrebujemo ukrepe, ki bodo ta negativni saldo nemudoma naslovili. S pomanjkanjem ustreznih kadrov se tako kljub 80.000 brezposelnim srečuje skoraj polovica vseh delodajalcev, v skupini velikih podjetij pa že skoraj 70 odstotkov," so zapisali.

Spomnili so, da so že lani od vlade in državnih organov zahtevali izvedbo nujnih ukrepov, ki naslavljajo problematiko kadrovske vrzeli tako na področju strukturnih neskladij in daljšega ostajanja v zaposlitvi kot aktivnosti za privabljanje tuje delovne sile.

"Številni kratkoročni ukrepi, ki smo jih zahtevali na GZS, so bili skupaj s predstavniki štirih ministrstev in zavoda za zaposlovanje že uresničeni oziroma bodo v naslednjih tednih. Sem sodi iztek prehodnega obdobja s Hrvaško, vzpostavitev prednostne obravnave zaposlovanja tujcev v podjetjih z visoko dodano vrednostjo, odprava administrativnih ovir za zaposlovanje tujcev, tudi z digitalizacijo postopkov oddaje vloge," so navedli v zbornici.

Sprememba zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki jo je DZ potrdil aprila, bo omogočila zaposlovanje tujcev po hitrejšem oz. skrajšanem postopku v tistih podjetjih, ki so vpisana v enega od dveh registrov, ki sta bila v skladu z novelo zakona o spodbujanju investicij vzpostavljena pri Slovenskem podjetniškem skladu - register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register zagonskih inovativnih podjetij.

Od minule srede pa lahko podjetja elektronske vloge za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev oddajo tudi prek portala e-Vem oz. portala Spot, katerega del postaja e-Vem.

V nadaljevanju na GZS pričakujejo tudi nekatere dolgoročne strateške ukrepe, med katere med drugim sodijo znižanje davčne obremenitve dela za bolj primerljive neto plače s tujino, večja kadrovska podpora na zavodu za zaposlovanje ter politika integracije delavcev in njihovih družinskih članov s premostitvijo jezikovnih ovir, so še zapisali.