c S
Na kratko iz gospodarstva 21.06.2018 07:23 Ljubljana, 20. junija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Družba Kolektor Etra je po poročanju Financ danes podpisala pogodbo o nakupu srbske družbe Minel Dinamo s 77 zaposlenimi. Razlog je želja po večji konkurenčnosti v niši energetskih transformatorjev manjših moči, ki so pod velikim cenovnim pritiskom. V Srbijo že preusmerjajo naročila, ki so jih dobili na Švedskem in Norveškem. Z nakupom tovarne bodo dobili tudi status domačega proizvajalca, kar jim bo olajšalo nastop na srbskem trgu.

V Partner program Ljubljanske borze je vstopila prva generacija podjetij. Gre za dvoletni podjetniški program izobraževalno-svetovalne narave, namenjen pa je vsem ambicioznim podjetnikom, menedžerjem in lastnikom, ki imajo jasno vizijo in željo svoje podjetje povzdigniti na višjo raven poslovanja. Prvi generaciji programa se je priključilo osem podjetnikov, ki bodo skozi optimizacijo poslovnih procesov svoja podjetja pripravili za lažje doseganje zastavljenih ciljev in uresničevanje lastnih vizij, so sporočili z Ljubljanske borze.

NLB je v časniku Delo objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe Reflex iz Gornje Radgone. NLB bo ponudbe zbirala do 12. julija do 14. ure. Pred meseci je od NLB del terjatev že prevzel sklad Alfi, ki združuje slovenske vlagatelje, v nadaljevanju pa je v okviru postopka prisilne poravnave tudi prevzel večinski delež v preteklosti zelo uspešnega radgonskega podjetja.

Telekom Slovenije je leta 2014 pridobljeni mednarodni certifikat ISO 27001, ki predstavlja standard za kakovosten in varen sistem vodenja varovanja informacij, letos razširil tudi na področja zagotavljanja kibernetske varnosti ter nadzora omrežja in storitev. "V svetu interneta, družbenih omrežij, aplikacij in neskončnih povezav smo dnevno izpostavljeni različnim varnostnim grožnjam. Absolutno varen ni nihče, zato kibernetska varnost sodi med naše strateške prioritete," je ob tej priložnosti sporočil direktor jedrnega omrežja v Telekomu Slovenije Matjaž Beričič.

Delničarji Thermane Laško so se na torkovi skupščini seznanili s poslovanjem v letu 2017 ter sklenili, da se celoten bilančni dobiček v višini 388.837 evrov razporedi v druge rezerve iz dobička. Podelili so tudi razrešnico članom uprave in nadzornega sveta, je družba danes objavila na spletnih straneh Ajpesa.

Delničarji družbe Domel Holding so se na torkovi skupščini seznanili s poslovanjem v letu 2017 ter sklenili, da se od 9,8 milijona evrov bilančnega dobička nameni 410.848 evrov za izplačilo dividend, preostalih 9,4 milijona evrov pa ostane nerazporejenih. Dividenda na delnico tako znaša 80 centov bruto. Podelili so razrešnico članom uprave in nadzornega sveta, upravo pa tudi pooblastili za nakup lastnih delnic v obsegu, ki skupaj s preostalimi lastnimi delnicami ne sme presegati ene desetine osnovnega kapitala družbe, je družba danes objavila na spletnih straneh Ajpesa.