c S
Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo leta 2016 višji kot leto prej 20.06.2018 14:08 Ljubljana, 20. junija (STA) - Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo so v letu 2016 znašali 3,423 milijarde evrov in so bili s tem za 3,7 odstotka višji kot leta 2015. Največ sredstev je bilo porabljenih za kurativno zdravljenje in za zdravila, ugotavljajo v statističnem uradu.

Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo, to so izdatki, v katerih niso upoštevani izdatki za investicije, so bili v letu 2016 višji kot leto prej. Nekoliko več kot tri četrtine tekočih izdatkov za zdravstveno varstvo je bilo 2016 porabljenih za financiranje storitev kurativnega zdravljenja, za zdravila in za drugo medicinsko blago. Sredstva za oba namena so se v letu 2016 glede na 2015 povečala. Tem izdatkom so po deležu sledili izdatki za storitve dolgotrajne zdravstvene oskrbe, ki so znašali 499 milijonov evrov.

Pri financiranju zdravstvenega varstva je delež zasebnih virov znašal 27,3 odstotka. Medtem ko so se sredstva iz javnih in zasebnih virov v letu 2016 sicer povečala, je razmerje med obema v primerjavi s prejšnjim letom ostalo bolj ali manj nespremenjeno. Osnovni nosilec financiranja ostajajo skladi socialne varnosti. V letu 2016 so prispevali malo več kot dve tretjini tekočih izdatkov za zdravstvo.

V strukturi celotnih tekočih izdatkov za zdravstveno varstvo v letu 2016 so bili izdatki za zdravstvene storitve, opravljene v bolnišnicah in ustanovah za zdravstveno nego in v domovih, še enkrat višji od izdatkov za storitve, opravljene v zunajbolnišničnih ambulantah. Znašali so 48,8 odstotka od skupnih tekočih izdatkov za zdravstvo, medtem ko so izdatki za storitve, opravljene v zunajbolnišničnih ambulantah, znašali 22,3 odstotka, izdatki za zdravila in drugo medicinko blago pa 22 odstotkov, še ugotavljajo v statističnem uradu.