c S
Elektro Ljubljana lani presegel zastavljene cilje 20.06.2018 13:11 Ljubljana, 20. junija (STA) - Družba Elektro Ljubljana je lani ustvarila 14 milijonov čistega dobička in realizirala naložbe v vrednosti 33 milijonov evrov. "Rezultate smo izboljšali za nekaj odstotkov, kar predstavlja stalnico, in presegli zastavljene cilje," je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik uprave Andrej Ribič. Družba tudi letos pričakuje rast prihodkov.

V primerjavi s poslovnim načrtom za leto 2017 je bil doseženi rezultat boljši za 2,6 milijona evrov oz. 23 odstotkov. "Prišli smo nekje do zgornje meje, te rezultate bomo težko precej izboljšali, med drugim zaradi nekaterih sprememb v sistemu," je opozoril Ribič.

Kot je pojasnil izvršni direktor računovodsko-finančnega sektorja Matej Ravnikar, je bilo leto 2016 "hibridno" zaradi 3,8 milijona evrov neto učinka od popravkov vrednosti naložb. "Če bi ta učinek izvzeli iz bilanc, bi bil dobiček v letu 2016 okoli 12,4 milijona evrov, lani pa smo se približali 14 milijonom evrov," je dodal. Poslovanje družbe je po Ravnikarjevih besedah "relativno stabilno".

Prihodki so bili z 97 milijoni evrov za dva odstotka višji kot v predhodnem letu in za šest odstotkov višji od načrtovanih, kar v Elektru Ljubljana pripisujejo višjim prihodkom na tržnem segmentu. "Največji delež odpade na prihodke iz opravljanja tržnih dejavnosti," je pojasnil Ravnikar. Družba je lani ustvarila 43 milijonov evrov bruto denarnega roka iz poslovanja, kar je za štiri odstotke več od načrtovanega.

Investicijska vlaganja so bila lani najvišja v zadnjih petih letih, kljub intenzivnemu investicijskemu ciklu pa so v Elektru Ljubljana uspeli finančne obveznosti znižati za 11 odstotkov. "Zadolženost smo uspeli spraviti na raven, ki omogoča brezskrbno rast družbe tudi v prihodnje," je dodal.

Še naprej izvajajo aktivnosti na področju e-mobilnosti, v prostorih Stare mestne elektrarne v Ljubljani, kjer je danes potekala novinarska konferenca, pa so zaradi novih protipotresnih standardov obnovili dimnik. Elektro Ljubljana načrtuje tudi obnovo celotne stare elektrarne, kjer želijo urediti nov večnamenski center.

Družba je lani končala dela na povezavah Bršljin-Gotna vas in Logatec-Žiri, začeli pa so tudi gradbena dela na razdelilno transformatorski postaji Hrastnik, kjer bodo zgradili novo stikališče. Stekla je še prenova in gradnja razdelilnih transformatorskih postaj, predvsem na območju Ljubljane.

Kot pomembne so izpostavili investicije v sistem merjenja in merilnih naprav. Do konca leta 2017 je bilo v sistem naprednega merjenja vključenih 42 odstotkov vseh merilnih mest uporabnikov. Za vzpostavitev naprednega merilnega sistema do leta 2022 pa je družba prejela tudi 5,4 milijona evrov nepovratnih evropskih kohezijskih sredstev.

Ribič je spomnil, da so Slovenijo konec lanskega leta zopet prizadele vremenske ujme, snegolom in vetrolom pa sta podprla okrog 90 kilometrov distribucijskega omrežja. "Lani smo res močno občutili stanje v državi - poznala se je gospodarska rast. Pred nami so veliki vložki v omrežje, da ga okrepimo zaradi porasta elektromobilnosti, večjega števila toplotnih črpalk in gospodarske rasti. Srečo imamo, da smo družbo toliko usposobili, da lahko maksimalno vlagamo," je dejal.

Dotaknil se je tudi vse več poskusov kibernetskih napadov, ki so zaskrbljujoči, čeprav v Sloveniji še ni prišlo do večjega napada. Zato Elektro Ljubljana sodeluje z ostalimi elektroenergetskim podjetji pri postavitvi skupnega varnostno-operacijskega centra.