c S
Industrija v Sloveniji tudi lani z rastjo proizvodnje 20.06.2018 11:26 Ljubljana, 20. junija (STA) - Industrijska podjetja v Sloveniji so lani po podatkih statističnega urada prodala za približno 23,81 milijarde evrov izdelkov in storitev, kar je 11,7 odstotka več kot v letu 2016. Večina podjetij je že dosegla ali presegla prodajo pred krizo. Večino prodaje odpade na tujino, ta delež z leti tudi raste.

Lansko zvišanje vrednosti prodaje je bilo največje letno vrednostno povečanje prodaje industrijskih izdelkov in storitev v zadnjih 10 letih. V zadnjih treh letih je bila vrednost že višja kot v letu 2008, kar pomeni, da so podjetja že dosegla in presegla prodajne vrednosti iz obdobja pred gospodarsko krizo, so ocenili na statističnem uradu. Lanska prodaja je bila za 18,3 odstotka višja kot v letu 2015.

Rast prihodka je sicer najopaznejša v proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (29-odstotna), medtem ko se je najbolj znižal prihodek od prodaje oblačil (za skoraj 11 odstotkov).

V zadnjih 10 letih se je najbolj zvišal v dejavnosti popravila in montaža strojev in naprav (za okoli 105 odstotkov), sledili sta proizvodnja drugih vozil in plovil (za 91 odstotkov) ter proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas (za približno 56 odstotkov), najbolj znižal pa v proizvodnji pohištva (za 36 odstotkov) in v proizvodnji tekstila (za 26 odstotkov).

Največji delež prihodka od prodaje industrijskih izdelkov in storitev v predelovalnih dejavnostih so v zadnjih petih letih ustvarili proizvajalci motornih vozil, prikolic in polprikolic, in sicer okoli 15 odstotkov), sledili so proizvajalci električnih naprav (12 odstotkov), najmanjši delež prihodka od prodaje pa so v tem obdobju ustvarili proizvajalci drugih vozil in plovil (manj kot en odstotek).

S prodajo na domačem trgu so v predelovalnih dejavnostih lani največji delež prihodka ustvarili proizvajalci pijač (skoraj 78 odstotkov), sledili so proizvajalci živil (več kot 72 odstotkov) ter tiskarji in razmnoževalci posnetih nosilcev zapisa (61 odstotkov).

Več kot 76 odstotkov prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev je bilo ustvarjenega na tujih trgih. Ta delež se v zadnjih letih povečuje.

Najbolj izvozno usmerjeni so bili lani tako kot v letu pred tem proizvajalci drugih vozil in plovil. Ti so na tujem trgu ustvarili več kot 95 odstotkov svojega prihodka, z okoli 94 odstotki so sledili so proizvajalci motornih vozil, prikolic in polprikolic.

Pregled po statističnih regijah kaže, da je bila lani po višini prihodka v predelovalnih dejavnostih prvič od začetka spremljanja podatkov tudi po statističnih regijah najuspešnejša jugovzhodna Slovenija. Ta regija je namreč ustvarila skoraj 19 odstotkov vseh prihodkov od prodaje industrijskih izdelkov in storitev v državi.

Sledili sta v preteklosti najuspešnejša osrednjeslovenska statistična regija (več kot 18 odstotkov) in savinjska statistična regija (več kot 14 odstotkov). Najmanjše deleže prihodka od prodaje industrijskih izdelkov in storitev sta ustvarili zasavska (malo več kot en odstotek) in obalno-kraška statistična regija (dva odstotka).