c S
Maja izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe 20.06.2018 11:24 Ljubljana, 20. junija (STA) - V Sloveniji je bilo maja izdanih 22 odstotkov več gradbenih dovoljenj kot aprila. Več je bilo dovoljenj tako za stanovanjske kot nestanovanjske stavbe. Največ stanovanj bo gradilo v podravski statistični regiji, in sicer 46 od okoli 251 načrtovanih, je danes objavil statistični urad.

Celotna površina načrtovanih stavb bo merila nekaj več kot 145.000 kvadratnih metrov, kar je 43 odstotkov več od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu.

Od maja izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 99 odstotkov izdanih za novogradnje, en odstotek pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 22 odstotkov višje kot v aprilu in za 11 odstotkov nižje kot maja lani.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v maju, je bila predvidena gradnja 251 stanovanj. To je 40 odstotkov več kot aprila. 50 je načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, eno v nestanovanjski stavbi, vsa preostala pa v enostanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 168 kvadratnih metrov, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 105 kvadratnih metrov.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji: 46 ali 18 odstotkov vseh predvidenih. Eno stanovanje manj, 45 ali 18 odstotkov vseh, se bo po tokrat izdanih dovoljenjih gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji. Sledi savinjska statistična regija (39 stanovanj ali 16 odstotkov vseh predvidenih). V drugih regijah je načrtovanih manj stanovanj, najmanj v zasavski statistični regiji, kjer se bodo po načrtih zgradila tri stanovanja.