c S
Za Tobačna mesto doslej pet interesentov 20.06.2018 07:18 Ljubljana, 19. junija (STA) - Stečajni upravitelj družbe Imos-G Grega Erman, ki znova zbira zavezujoče ponudbe za stanovanjsko-poslovni kompleks Tobačna mesto v Ljubljani po izklicni ceni 23 milijonov evrov, je doslej prejel pet ponudb. Počakal bo še na pošto, ki bo prispela zjutraj, tako da bo odpiranje prejetih ponudb predvidoma v sredo, je pojasnil za STA.

Odpiranje ponudb sicer ne bo javno, bodo pa vabljeni predstavniki upnikov. Po informacijah časnika Delo sta zavezujoči ponudbi za nepremičnine v okviru nasedlega projekta Tobačna mesto oddala družba KPL v lasti poslovneža Mladena Milanovića iz Republike srbske in slovenski izseljenec v Nemčiji Vincenc Grabner, ki sodeluje z nemškimi vlagatelji. Oba sta se za premoženje, ki ga prodaja stečajni upravitelj družbe Imos-G, zanimala že v prejšnjih poskusih prodaje.

Družba KPL in njena lastnica, bosanska družba MG Mind, sta sicer v predlogu za izdajo navodil stečajnemu upravitelju, ki sta ga vložili na Okrožno sodišče v Ljubljani, zahtevali, naj sodišče stečajnemu upravitelju družbe naloži, naj izda obvestilo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb za kompleks Tobačna mesto in jima dostavi besedilo kupoprodajne pogodbe za nakup kompleksa za 23,1 milijona evrov.

Trdita namreč, da sta lani na zbiranju nezavezujočih ponudb za nakup kompleksa dala zavezujočo ponudbo v višini 23,1 milijona evrov, Erman pa je kljub temu potencialne ponudnike pozval, naj oddajo svoje ponudbe, je prejšnji teden poročal časnik Delo. Erman je kljub temu nadaljeval vse aktivnosti glede prodaje, sodišče pa je nato po pisanju Dela presodilo, da je upravitelj v poročilu v celoti pojasnil zadevo, zato ne bo izdajalo posebnih navodil.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec izbral ponudbo, v kateri bo ponujena cena najvišja od ponujenih cen vseh ponudnikov. Če bosta dve ali več ponudb enakih, se bo kot ugodnejša štela ponudba, ki ponuja krajši rok plačila.

Kompleks je tudi tokrat naprodaj kot celota. Predviden je na območju nekdanje tobačne tovarne med Tržaško in Bleiweisovo cesto v Ljubljani in obsega 49 nepremičnin, pri čemer je pri dveh manjših zemljiščih Imos-G četrtinski lastnik. Predvidena je gradnja okoli 600 stanovanj v devetih stolpnicah, v katerih bi bili tudi trgovski in poslovni prostori, ter hotela s kongresno ponudbo.

Stečajni upravitelj je že konec lanskega leta objavil podobno vabilo, vendar interesa ni bilo. Še pred tem pa je na poziv prispelo 15 nezavezujočih ponudb, najvišji sta po pozivu za izboljšanje oddali nemška družba VG Dienstleistungen in bosanska družba MG Mind, in sicer 23 milijonov evrov.

Upravitelj ju je pozval k izboljšanju ponudb v obliki pogajanj oz. dražbe, na kateri je bila izklicna cena postavljena pri 24 milijonih evrov, a se ponudnika pogajanj nista udeležila. Sledilo je zbiranje zavezujočih ponudb po izhodiščni ceni 26,5 milijona evrov, a ni prispela nobena ponudba.

Upniški odbor je lani podprl predlog upravitelja za prodajo premoženja kot celote, pri čemer pa ga je pozval, naj pripravi strategijo prodaje, ki bo vključevala tudi možnost prodaje po delih ali prenos premoženja na upnike.