c S
Na sodišču tožba Gabrovca glede izbora direktorja celjske bolnišnice 20.06.2018 07:18 Celje, 19. junija (STA) - Na delovnem sodišču v Celju je danes potekala prva obravnava v zvezi s tožbo Branka Gabrovca, ki ga razpisna komisija sveta zavoda celjske bolnišnice izločila s seznama kandidatov za novega direktorja bolnišnice, poroča spletni Večer.

Razlog za izločitev Gabrovca naj bi bilo neizpolnjevanje pogojev za razpisano delovno mesto, saj naj bi imel premalo let vodstvenih delovnih izkušenj. S seznama kandidatov ga je 5. februarja na seji sveta zavoda izločila razpisna komisija, ki jo je vodila Barbara Tiselj, sicer strankarska kolegica na omenjeni seji izvoljene direktorice celjske bolnišnice Margarete Guček Zakošek. Obe sta namreč članici SMC, poroča Večer.

Gabrovec, sicer član SD, in njegova pooblaščenca v tožbi vztrajajo, da je bila izločitev nezakonita. Sodnica Ida Dimec je po navedbah Večera dejala, da bo na odločitev sodišča vplivalo dejstvo, kdo lahko na podlagi poslovnika celjske bolnišnice odloča o izločanju kandidata - ali razpisna komisija sveta zavoda ali člani sveta zavoda. Pri tem je opozorila, da mora izbira novega direktorja vsebovati tako sklep o imenovanju kot sklep o izbiri kandidata.

Na obravnavi je precej pozornosti pritegnilo zaslišanje Tisljeve o pravnem mnenju ministrstva za zdravje. Kot so zapisali na Večeru, pravnega mnenja, ki naj bi ga napisala tedanja pravnica ministrstva Mojca Ramšak Pešec, pravzaprav ni. Tisljeva je na zaslišanju dejala, da je zaradi svoje dileme o tem, ali Gabrovec izpolnjuje pogoje za delovno mesto, po navodilih Pešec Ramšakove sama napisala mnenje.

Med obravnavo je sodnica omenila, da je v zapisniku razpisne komisije z dne 31. januarja, ki je bilo posredovano svetu zavoda za sejo 5. februarja, zapisano, da bodo člani sveta odločali o izločitvi Gabrovca. Ta je bil tedaj še član sveta zavoda. Tisljeva naj bi, po pisanju spletnega Večera, na seji na začetku razprave o tej točki dejala, da je od ministrstva dobila pravno mnenje, ki potrjuje, da Gabrovec ne izpolnjuje pogojev za razpisano delovno mesto. Poleg tega naj bi trdila, da so vsi člani razpisne komisije glasovali za izločitev Gabrovca. A notranji član sveta zavoda Matej Velenšek naj bi temu nasprotoval.

Na naslednji obravnavi 11. septembra bodo kot priče zaslišali Velenška, Jožefa Zimška, Mojco Ramšak Pešec in predsednico sveta zavoda celjske bolnišnice Hedviko Stanič Igličar.

Delovno sodišče je konec februarja na predlog Gabrovca izdalo začasno odredbo, da se zadrži izvršitev sklepa sveta zavoda celjske bolnišnice o imenovanju Guček Zakoškove za direktorico za mandatno obdobje štirih let. Nato pa je v začetku aprila ugodilo ugovoru celjske bolnišnice in razveljavilo izdano začasno odredbo. Guček Zakoškova je mandat nastopila konec februarja.