c S
Za letošnje investicije v Kobilarni Lipica 443.000 evrov 19.06.2018 14:56 Ljubljana, 19. junija (STA) - Država je pripravila nabor prioritetnih investicij v Kobilarni Lipica v letošnjem letu. Vlada je na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo sklenila, da se te investicije v vrednosti 443.000 evrov uvrstijo v veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021.

Javni zavod Kobilarna Lipica kot eno izmed nalog javne službe izvaja tudi upravljanje območja v obsegu 311 hektarov in skrb za javno premoženje, v sklop katerega spada tudi večje število objektov, ki so namenjeni različnim dejavnostim kobilarne. V zadnjih letih je bila preko različnih projektov omogočena posodobitev določenega dela infrastrukture v Kobilarni Lipica, kar nekaj objektov pa je še potrebnih temeljite obnove, so spomnili v vladi.

Ker pa obstajajo proračunske omejitve glede razpoložljivih sredstev in ni možno izvesti vseh potrebnih investicijskih posegov naenkrat, se na letni ravni pripravi nabor najnujnejših investicij, ki se prilagaja proračunskim možnostim. Tako je bil tudi za leto 2018 pripravljen nabor sedmih sklopov potrebnih investicij, ki imajo visoko prioriteto z vidika nalog javne službe, vezanih na konjerejo in konjeništvo, kot tudi z vidika upravljanja samega območja in javnega premoženja.

Ker gre za nov projekt in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo še nima odprtega ustreznega projekta, je potrebno umestiti nov projekt v načrt razvojnih programov 2018-2021 državnega proračuna, so pojasnili v vladi. Vrednost celotne investicije znaša 443.000 evrov, od tega bo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotovilo 420.000 evrov, razliko v višini 23.000 evrov pa drugi viri financiranja.

Državni zbor je januarja letos potrdil model preoblikovanja Kobilarne Lipica iz javnega zavoda v holding z dvema družbama. Preoblikovanje naj bi bilo opravljeno v treh mesecih po začetku veljavnosti zakona, dodatne tri mesece časa pa naj bi vzela ustanovitev in prenos dela na dve ločeni enoti, strokovno konjeniško in turistično.

Ministrstvo za gospodarstvo je napovedalo, da bo v prenovo turističnega dela holdinga vložilo 10 milijonov evrov. Vse investicije bi radi zaključili do leta 2020, ko bo Kobilarna Lipica praznovala 440. obletnico ustanovitve kobilarne na Krasu.