c S
Slovenija tudi lani pod povprečjem EU pri potrošnji in BDP na prebivalca 19.06.2018 13:42 Luxembourg, 19. junija (STA) - Dejanska individualna potrošnja na prebivalca se je lani po članicah EU gibala od 55 odstotkov do 130 odstotkov povprečja osemindvajseterice. Velike razlike so bile tudi pri BDP na prebivalca, ki se je gibal od 49 odstotkov do 253 odstotkov povprečja. Slovenija je bila po obeh kazalnikih tudi letos podpovprečna.

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca, ki predstavlja kazalnik materialne blaginje gospodinjstev, izražena v standardih kupne moči, je bila v desetih članicah EU nad povprečjem unije. Najvišjo raven v EU je beležil Luksemburg, in sicer 30 odstotkov nad povprečjem.

Nemčija in Avstrija sta bili okoli petino nad povprečjem, sledile pa so Velika Britanija, Finska, Belgija, Danska, Nizozemska, Francija in Švedska z rezultatom od devet do 14 odstotkov nad povprečjem osemindvajseterice, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Dejanska individualna potrošnja v Sloveniji je bila na 77 odstotkih povprečja EU (leta 2016 na 75 odstotkih). S tem se je Slovenija uvrstila med peterico držav, pri katerih je bil ta kazalec med 20 in 25 odstotkov pod povprečjem.

Šest držav je zabeležilo dejansko individualno potrošnjo okoli 30 ali več odstotkov pod evropskim povprečjem. Estonija, Latvija in Romunija so bile okoli 30 odstotkov pod povprečjem, Madžarska in Hrvaška okoli 40 odstotkov, Bolgarija pa 45 odstotkov pod povprečjem.

Velike razlike se kažejo tudi pri BDP na prebivalca, ki je kazalec gospodarske aktivnosti. Lani se je BDP na prebivalca, izražen v standardnih kupne moči, gibal med 49 odstotki evropskega povprečja za Bolgarijo in 253 odstotki v Luksemburgu.

Nad povprečjem je bilo glede na ta kazalec 11 držav članic, med njimi pa ni Slovenije. BDP na prebivalca v Sloveniji je dosegel 85 odstotkov evropskega povprečja (leta 2016 83 odstotkov).