c S
Skupščina Gorenjske banke na zahtevo AIK banke julija o novih nadzornikih 19.06.2018 13:41 Kranj, 19. junija (STA) - Skupščina Gorenjske banke bo na zahtevo delničarja AIK banke, ki ima v lasti približno tretjino delnic, 20. julija odločala o novih nadzornikih. Odločali bodo tudi delitvi bilančnega dobička in spremembi statuta. Srbski lastniki za nove nadzornike predlagajo Jurija Bajca, Vladimirja Sekulića in Tima Umbergerja, je razvidno iz sklica skupščine.

Popolnitev nadzornega sveta je potrebna zato, ker bo članoma Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku konec avgusta potekel mandat, Domen Trobec pa je iz nadzornega sveta odstopil lani. V sklicu skupščine, ki ga je uprava banke na zahtevo srbskih lastnikov objavila v današnjih Financah, je navedeno, da bo novim nadzornikom, če bo predlog potrjen, mandat začel teči z 29. avgustom.

V nadzornem svetu Gorenjske banke so še Aleš Aberšek, Jelena Galić in Matej Podlipnik. Banko po odhodu Andreja Andoljška od aprila vodi David Benedek, a je njegovo imenovanje začasno oz. za največ šest mesecev od nastopa funkcije. Nove nadzornike je predlagala AIK banka, ki ima po zadnjih uradnih podatkih v Gorenjski banki 32,47-odstotni lastniški delež.

Uprava in nadzorni svet pa skupščini v sprejem predlagata, da se od 7,62 milijona evrov bilančnega dobička za izplačilo lastnikom nameni 3,52 milijona evrov, dividenda pa naj znaša 9,14 evra na delnico in se upravičenem izplača najkasneje do 20. septembra. Preostali dobiček bi ostal zadržan in bo namenjen za druge obremenitve.

S spremembo statuta pa želita upravo banke pooblastiti, da ob soglasju nadzornega sveta v roku petih let enkrat ali večkrat osnovni kapital banke povečajo do skupnega zneska 8,09 milijona evrov. V okviru tega povečanja kapitala se lahko ob soglasju nadzornikov izdajo tudi prednostne delnice brez glasovalne pravice. Uprava banke lahko pri tem v celoti ali deloma izključi prednostno pravico delničarjev do novih delnic.

Sava, ki ima v lasti 37,6 odstotka Gorenjske banke, je bila z AIK dogovorjena, da ji proda ta delež v Gorenjski banki, a se to ni zgodilo, ker AIK lastnikom Save v postavljenem roku ni dostavila vseh dokazil za prevzem. Sava sedaj želi te delnice prodati ločitvenim upnikom, med katerimi so njeni največji lastniki. O tem naj bi skupščina Save odločala 22. junija.

To naj bi Sava storila zato, ker je v Gorenjski banki brez glasovalnih pravic. Tako v njej srbska banka dejansko obvladuje toliko glasovalnih pravic, da lahko na skupščini Gorenjske banke brez dejanskega prevzema prevzame njen nadzorni svet.