c S
Petrol do leta 2022 po načrtih z več kot petmilijardno prodajo 19.06.2018 09:47 Ljubljana, 19. junija (STA) - Petrol naj bi leta 2022 na ravni skupine ustvaril 5,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 233 milijonov evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) in 116 milijonov evrov čistega dobička. To predvideva strategija skupine Petrol za obdobje 2018-2022, ki so jo v ponedeljek potrdili nadzorniki družbe.

Načrtovani 5,3-milijardni prihodki od prodaje v letu 2022 glede na letošnje leto predstavljajo 17-odstotno rast, 233-milijonski EBITDA 37-odstotno rast in 116-milijonski čisti dobiček 33-odstotno rast, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola.

V Petrolu sicer za letos računajo na 4,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 170 milijonov evrov EBITDA in 87 milijonov evrov čistega dobička.

Po načrtih naj bi se do leta 2022 povečevali tudi prihodki od prodaje trgovskega blaga. Če naj bi jih bilo letos za 550 milijonov evrov, bodo po načrtih čez štiri leta dosegli 700 milijonov evrov, kar je 27 odstotkov več kot letos.

Petrol bo do leta 2022 za naložbe namenil 521 milijonov evrov, polovico v prodajo energentov in trgovskega blaga. Število bencinskih servisov se bo povečalo za 50 na 548: v Sloveniji bodo po načrtih odprli osem novih (vseh 327), na Hrvaškem 15 (121), v Srbiji 17 (30), v BiH štiri (42) in Črni gori šest (17). Na Kosovu, kjer ima 11 bencinskih servisov, do 2022 ne načrtujejo novih.

V Petrolu načrtujejo, da se bo prodaja proizvodov iz nafte povečevala, leta 2022 naj bi jih prodali 3,34 milijona ton, kar v primerjavi z letošnjim letom predstavlja 10-odstotno rast. Letos naj bi namreč prodali za 3,03 milijona ton proizvodov iz nafte.

"V skupini Petrol bomo s celovito ponudbo rešitev trajnostno skrbeli za odlično energijo doma, na poti in pri poslovanju," so poudarili in dodali, da bodo z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami, stroškovno učinkovitostjo in partnerstvi razvijali uspešne poslovne modele.

Ob tem so spomnili, da delujejo na trgih srednje in primarno jugovzhodne Evrope, kjer v trgovsko in energetsko dejavnost poleg številnih obstoječih večjih in manjših podjetij z inovativnimi poslovnimi modeli vstopajo novi, tudi globalni akterji.

"Globalno in lokalno se soočamo z velikimi družbenimi in tehnološkimi spremembami, ki jih lahko na kratko označimo s pojmom 'digitalna globalizacija'. Vse to povečuje nevarnosti in hkrati ponuja nove priložnosti," so poudarili.

Tako so ključne strateške usmeritve Petrola do leta 2022 uravnoteženost med stabilnim poslovanjem in razvojem za nove izzive, povečevanje vrednosti na stranko s celovito ponudbo in odlično uporabniško izkušnjo ter procesna učinkovitost in upravljanje tveganj.

"Z doseganjem zastavljenih ciljev se bo krepila dolgoročna finančna stabilnost skupine Petrol. S stabilno dividendno politiko bomo zagotavljali uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev in uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj skupine Petrol, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike," so še navedli v Petrolu.

Skupina Petrol je lansko leto končala s 4,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 17 odstotkov več kot v letu prej, in 81,1 milijona evrov čistega dobička, kar predstavlja 12-odstotno rast.