c S
Na kratko iz gospodarstva 19.06.2018 07:18 Ljubljana, 18. junija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Uprava Salusa je za 19. julij sklicala izredno skupščino, na kateri bodo delničarjem predlagali potrditev in soglasje k podpisu pogodbe za nakup 14.827 delnic Sanolaborja. Pogodbo so sklenili konec maja, ko so sporočili, da je predmet pogodbe nakup 58 odstotkov delnic družbe, kupnina pa naj bi znašala 10,38 milijona evrov ali okoli 700 evrov na delnico. Na izredni skupščini bodo predlagali tudi povečanje osnovnega kapitala Salusa z denarnimi vložki in izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev. Osnovni kapital bi se po predlogu skupno povečal za največ dobrih 14.000 evrov na okoli 435.000 evrov, so sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Skupina Sava Re je prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila, da je konec lanskega leta ustrezala zakonskim zahtevam o višini in kakovosti kapitala za pokrivanje solventnostnega količnika in minimalnega zahtevanega kapitala. Solventnostni količnik je namreč presegal zakonsko zahtevanih 100 odstotkov in je znašal 220 odstotkov, količnik minimalnega zahtevanega kapitala pa 418 odstotkov.

Družba KS Naložbe je sporočila, da v sklopu programa nakupov lastnih delnic med 11. in 18. junijem na Ljubljanski borzi ni odkupila nobene. Na neorganiziranem trgu pa je odkupila 4385 lastnih delnic v skupni vrednosti 3376,45 evra, po teh nakupih pa ima 40.413 lastnih delnic, kar predstavlja 1,03 odstotka vseh izdanih delnic, so sporočili prek spletne strani Ljubljanske borze.