c S
Finančno ministrstvo znova poziva k razmisleku o zaščiti NLB 18.06.2018 05:53 Ljubljana, 15. junija (STA) - Ministrstvo za finance je seznanjeno z odločitvijo hrvaškega ustavnega sodišča, ki je nedavno odločilo v škodo Ljubljanske banke (LB) in Nove Ljubljanske banke (NLB), in sicer z odločbama, s katerima je zavrnilo njuni ustavni pritožbi. Zato znova poziva k premisleku o tem, kako zaščititi banko in vrednost kapitalske naložbe države v NLB.

Hrvaško ustavno sodišče je, kot je v četrtek prva poročala TV Slovenija, zavrnilo pritožbi na izgubljeno tožbo zoper nekdanjega hrvaškega varčevalca. Šlo naj bi za tožbo v višini 250 evrov. Na ministrstvu pa so danes pojasnili, da gre za sodbo, izdano maja 2015, v tokratnem postopku pa je bil na podlagi pravnomočne sodne odločbe dosojeni znesek izterjan z računa NLB pri hrvaški banki.

"Stališče Slovenije, ki ga je glede postopkov pred hrvaškimi sodišči v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami potrdila tudi vlada, je znano in ostaja nespremenjeno. Ti postopki so v nasprotju s slovenskim ustavnim redom, poleg tega pa predstavljajo jasno kršitev prava EU in mednarodnopravnih obveznosti Hrvaške," so navedli na ministrstvu. Ob preučitvi dosedanjih sodb se jim porajajo dvomi o tem, ali so hrvaška sodišča zares opravila ustrezno vsebinsko obravnavo posameznih primerov.

Slovenija je v odzivu na ravnanje Hrvaške že večkrat protestirala, nazadnje z diplomatsko noto 5. junija, v kateri je izrazila tudi pričakovanje, da ne bo prišlo do zasega premoženja LB ali NLB. "Z vidika načel dobrososedskih odnosov in lojalnega sodelovanja med članicami EU je še posebej sporno, da se sistematična diskriminacija NLB na Hrvaškem nadaljuje tudi v času pobude Slovenije za mediacijo Evropske komisije," so poudarili na ministrstvu.

Slovenija ostaja osredotočena na priložnost, da se s posredovanjem Evropske komisije reševanje dolgotrajnega vprašanja prenesenih deviznih vlog premakne z mrtve točke. Resnost hrvaških kršitev pa terja preučitev tudi drugih možnosti za zagotovitev spoštovanja mednarodnega prava in zakonodaje EU ter slovenskega ustavnega reda. "V tem pogledu je odločitev hrvaškega ustavnega sodišča dodatna okoliščina, ki jo bo treba upoštevati. To velja tudi v povezavi s sklepi skupščine NLB, da mora banka nadaljevati z aktivnostmi glede vlaganja pravnih sredstev in zaščite premoženja," so dodali.

Država je namreč v začetku aprila na skupščini NLB prek SDH upravi banke naložila sprejetje ukrepov za zaščito njenega premoženja na Hrvaškem - da bo zagotovila, da bo v primerih obstoječih oz. morebitnih novih pravnomočnih sodb hrvaških sodišč zoper LB in NLB glede prenesenih deviznih vlog v celoti spoštovan vladni sklep iz julija 2015 in februarja letos, da izpolnjevanje sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog nekdanje LB ni skladno s slovenskim pravnim redom in mednarodnimi pogodbami, ki sta jih sklenili Slovenija in Hrvaška.

Upravi banke so tudi naložili, da mora nadaljevati z izpodbijanjem sodnih odločb na vseh instancah na Hrvaškem in pred mednarodnimi sodišči, izvesti ustrezne ukrepe upravljanja s premoženjem NLB z namenom, da se možnost prisilne izterjave prepreči oz. omeji na minimum, pri upravljanju pa v okviru veljavnih predpisov upoštevati slovenske interese.

NLB so pred sodbami hrvaških sodišč želeli dodatni zaščititi tudi z dopolnitvijo ustavnega zakona, a je ustavna komisija DZ na podlagi pravnih mnenj predlog zavrnila.