c S
Za energetsko sanacijo v Občini Postojna 3,5 milijona evrov 18.06.2018 05:53 Postojna, 15. junija (STA) - S podpisom pogodb med Občino Postojna in Petrolom je bilo danes sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti postojnske občine. Preko sistema energetskega pogodbeništva bo celovito ali delno obnovljenih 11 objektov ter prenovljena javna razsvetljava, celotna naložba pa znaša 3,5 milijona evrov.

Občina Postojna je maja prejela že tudi sklep od odobritvi kohezijskih sredstev za sofinanciranje izvedbe investicije v energetsko sanacijo sedmih javnih stavb v višini 1,2 milijona evrov, so sporočili iz občine.

Pri modelu energetskega pogodbeništva gre za to, da zasebni partner, v tem primeru Petrol, investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner, torej občina, pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju.

Petrol bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novovgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

Ob podpisu pogodbe je župan postojnski župan Igor Marentič povedal, da je investicija zelo pomembno za občino, "saj pomeni referenčni primer javno-zasebnega partnerstva na projektih, kjer lokalna samouprava tega zaradi omejenih finančnih sredstev ne bi zmogla sama". Dodal je še, da so strokovne službe projekt pripravljale dalj časa: "S tovrstnimi projekti za več let rešujemo energetsko pomanjkljivo infrastrukturo, ki bo zaradi tega učinkovitejša in manj obremenjujoča za okolje."

Energetska sanacija je razdeljena na tri sklope - celovito energetsko sanacijo objektov, delno energetsko sanacijo objektov ter energetsko sanacijo javne razsvetljave v občini. V prvem sklopu je sedem javnih stavb, med katerimi so občinska stavba, vrtec Postojna - enota Pastirček, vrtec Postojna - enota Zmajček, osnovna šola Antona Globočnika - matična šola, osnovna šola Antona Globočnika - podružnična šola Bukovje, osnovna šola Miroslava Vilharja - matična šola in telovadnica osnovne šole Prestranek.

V drugem sklopu so stavbe kulturnega doma, knjižnice Bena Župančiča, Notranjskega muzeja ter postojnskega zdravstvenega doma.

Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša približno 253.000 evrov letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v višini 700 ton.