c S
Za nadomeščanje škode na obratih akvakulture 200.000 evrov 18.06.2018 05:51 Ljubljana, 15. junija (STA) - Ministrstvo za kmetijstvo je v uradnem listu objavilo 200.000 evrov vreden razpis za ukrep akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve. Kot so pojasnili na ministrstvu, so sredstva namenjena nadomeščanju škode na ribah in kritju izgube prihodkov zaradi kormoranov na obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih Nature 2000.

Ukrep se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014-2020. Višina nadomestil v okviru tega javnega razpisa znaša 200.000 evrov, od tega znaša prispevek EU 150.000 evrov, prispevek Slovenije pa 50.000 evrov, so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Nadomestilo za izgubo prihodka dejavnosti akvakulture zaradi kormoranov na območjih Nature 2000 se odobri le, če ima obrat akvakulture površino večjo kot dva hektarja, in sicer v višini 300 evrov na hektar gojitvene površine letno, so med drugim še izpostavili na ministrstvu.