c S
Skupščina Save o Gorenjski banki in dokapitalizaciji 18.06.2018 06:43 Ljubljana, 16. junija (STA) - Skupščina Save, katere največji lastniki in upniki so SDH, Kad in sklad York, bo v petek odločala o predlogu, da Sava 37,6 odstotka delnic Gorenjske banke proda svojim ločitvenim upnikom po ceni 298 evrov na delnico. Glasovali bodo tudi o predlogu za dokapitalizacijo Save za 4,7 milijona evrov.

Sava bi s prodajo delnic Gorenjske banke zaslužila 43,5 milijona evrov. Prodajo je predlagal upravni odbor Save, saj ta v banki nima glasovalnih in upravljalskih pravic. Novi lastniki bi znova pridobili te pravice in jih lahko uveljavljali na skupščini banke, ki jo zahteva njen nekaj manj kot tretjinski lastnik, srbska AIK banka.

Dokapitalizacijo Save pa je predlagala Kapitalska družba (Kad), saj bi Sava s tem pridobila sredstva, ki jih potrebuje za aktivnosti, povezane s pridobitvijo delnic družbe Hoteli Bernardin. Kad predlaga, da bi v prvem krogu veljala prednostna pravica obstoječih delničarjev, v morebitnem drugem krogu bi jih ponudili vsem delničarjem, v morebitnem tretjem krogu pa tretjim osebam.

Podobno, a z višjimi predlaganim zneskom dokapitalizacije, in sicer za 12,5 milijona evrov, je aprila želelo uresničiti poslovodstvo Save, a takrat Kad in Slovenski državni holding (SDH) s tem nista soglašala. SDH je stališče obrazložil s tem, da bi načrte o krepitvi lastništva v Hotelih Bernardin podprl, a ne prek Save, ki ima obveznosti iz prisilne poravnave, temveč prek Save Turizma, ki je normalno delujoče podjetje.

Medtem so Sava, Gorenjska banka in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) pristale na prevzem 66 odstotkov delnic Hotelov Bernardin iz stečaja NFD Holdinga. Ko bodo postopki končani, bo Sava v Hotelih delež povečala 39,5 odstotka, s čimer bo presegla prevzemni prag, ki je postavljen pri tretjini delnic, in bo morala, če bo želela izvrševati glasovalne pravice, objaviti prevzemno ponudbo za preostale delnice.

DUTB bo imela po prevzemu v lasti 30,3 odstotka Hotelov Bernardin, Gorenjska banka pa 5,2 odstotka. Ta čaka, kaj bo glede njene lastniške usode odločila Banka Slovenije, ki je pred leti Savi naložila prodajo te naložbe. AIK banka ima namreč njeno dovoljenje za lastniški delež v Gorenjski banki med 20 in 33 odstotkov in je vložila vlogo za povečanje deleža nad 50 odstotkov.

Sava je bila s srbsko banko že dogovorjena za prodajo, a ta njenim lastnikom ni v roku predložila vseh dovoljenj. Sedaj ima AIK banka dovoljenje za prevzem Gorenjske banke slovenskega in srbskega varuha konkurence. Po zagotovilih srbskega poslovneža Miodraga Kostića, ki prek MK Grupe obvladuje AIK banko, pa ima znova tudi dovoljenje srbske centralne banke za prevzem banke v tujini.

Po skupščini Save bo tako bolj znano, kaj bo z razmerjem moči v Gorenjski banki. Brez Savinih glasovalnih pravic v Gorenjski banki bi namreč lahko AIK brez dejanskega prevzema prevzela nadzor nad banko. Kot omenjeno, je AIK že zahtevala sklic izredne skupščine Gorenjske banke, na kateri želi imenovati tri nove člane nadzornega sveta.