c S
Akcijski program za alternativna goriva v prometu izpostavlja pomen trajnostne mobilnosti 18.06.2018 11:11 Ljubljana, 18. junija (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo akcijski program za alternativna goriva v prometu, s katerim želijo uresničiti cilje iz lanske strategije. Da bi zmanjšali onesnaženost zraka, je po mnenju ministrstva edina rešitev prehod na trajnostno mobilnost, zato so med ključnimi ukrepi spodbujanje hoje in kolesarstva in javnega potniškega prometa.

Promet prispeva skoraj tretjino emisij toplogrednih plinov v Sloveniji in je pomemben vzrok za onesnaženost zraka v mestih, so izpostavili na infrastrukturnem ministrstvu, ob tem pa poudarili, da je edina trajna rešitev prehod na trajnostno mobilnost.

Dolgoročni cilj je, da se emisije iz prometa do leta 2050 zmanjšajo za polovico v primerjavi z letom 1990. Ključnega pomena za dosega tega cilja so po mnenju ministrstva spodbujanje hoje in kolesarstva ter povečanje konkurenčnosti javnega potniškega prometa ter večja uporaba vozil na električni oz. alternativni pogon.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu, bodo v naslednjih štirih letih v mestnih območjih in za povezave mest s kraji v zaledju uredili več kot tisoč kilometrov kolesarskih površin ter ustreznih rešitev za pešce.

Predvidene so tudi subvencije za nakup avtobusov na stisnjen zemeljski plin in spodbude za zamenjavo vozil javnega potniškega prometa razreda EURO IV ali manj z vozili na alternativna goriva, predvsem v krajih s slabšo kakovostjo zraka. Do leta 2030 bodo morali vsi avtobusi za javni potniški promet ustrezati najsodobnejšim okoljskim zahtevam.

Predvidena sta tudi dva pilotna projekta za izvajanje javnega potniškega prometa z avtobusi na električni pogon in pilotni projekt z avtobusi na vodikove gorivne celice.

Ob tem bo Slovenija po letu 2025 omejila prvo registracijo določenih kategorij osebnih vozil in lahkih tovornih vozil, ki imajo po deklaraciji proizvajalca višji delež ogljikovega dioksida od 100 gramov na kilometer, in po letu 2030 to mejo znižala na od 50 gramov na kilometer.

Do uskladitve cen vozil na električni pogon v primerjavi z vozili na bencin ali dizel se bodo subvencionirali nakupi električnih vozil (7500 evrov) in priključnih hibridov (4500 evrov) ter ohranile druge spodbude, kot je oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu.

Uporabo vozil na električni pogon bodo spodbudili tudi s pozitivno diskriminacijo za vozila na električni pogon pri parkiranju, uporabi določenih prometnih površin, posebnih oznak ali registrskih tablic.

Pri težkih tovornih vozilih je predvideno sofinanciranje nakupa ali predelave vozil na dvogorivne sisteme z uporabo utekočinjenega zemeljskega plina, med letoma 2020 in 2030 pa je predvideno tudi postopno naraščanje deleža težkih tovornih vozil, ki bodo uporabljala čisti biodizel, in sicer z nič na 10 odstotkov.

V akcijskem programu je predvidena tudi zagotovitev polnilne infrastrukture. Slovenija že ima 31 hitrih polnilnic za električna vozila na avtocestnem omrežju in več kot 400 polnilnih mestih v naseljih. Spodbujala se bo še postavitev javne polnilne infrastrukture v občinskih središčih in večjih krajih v Sloveniji ter polnilne infrastrukture za večstanovanjske zgradbe in v zasebni uporabi, so še zapisali na ministrstvu.