c S
Furs nad prikrito zaposlovanje v IT podjetjih 18.06.2018 08:51 Ljubljana, 18. junija (STA) - Finančna uprava RS (Furs) v okviru ciljno usmerjenih nadzorov posebno pozornost namenja IT podjetjem, saj so na tem področju v zadnjem času zaznali povišano stopnjo tveganja morebitnega prikritega zaposlovanja. Pri samostojnih podjetnikih ugotavljajo, ali gre dejansko za opravljanje samostojne dejavnosti ali za delo v okviru delovnega razmerja.

Furs v okviru ciljno usmerjenih nadzorov na področju prispevkov za socialno varnost izvaja nadzore, pri katerih se preverja pravilna davčna obravnava in ekonomska vsebina dohodka fizičnih oseb, so sporočili iz uprave. Nadzore opravljajo pri zavezancih, pri katerih so zaznali, da zanje fizične osebe opravljajo dela kot samostojni podjetniki, pri tem pa obstaja velika verjetnost, da pri izvajanju takšnega dela obstajajo elementi odvisnega pogodbenega razmerja.

"Od 1. septembra 2016, ko posebej spremljamo tovrstno pojavno obliko, je bilo opravljenih 27 nadzorov, v katerih je bilo dodatno obračunanih 2,26 milijona evrov obveznosti," so pojasnili na Fursu.

Davčni organ pri takšnem nadzoru presoja poslovne dogodke - pogodbe o poslovnem sodelovanju med zavezancem in fizično osebo kot samostojnim podjetnikom - in na njihovi podlagi izvedena plačila, po njihovi vsebini in skladno z davčno zakonodajo.

Dolžni so ugotoviti, ali gre dejansko za opravljanje samostojne dejavnosti ali gre za delo v okviru delovnega razmerja. V primeru, da so pri nadzoru ugotovljeni elementi odvisnega pogodbenega razmerja (torej ne gre za opravljanje samostojne dejavnosti), se velikokrat ugotavlja, da je bila sklenjena pogodba med zavezancem in fizično osebo kot s.p. le navidezen posel, pri katerem se dejanska vsebina razlikuje od njene oblike.

V primeru odkritega izogibanja ali zlorab se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih dogodkov. To pomeni, da se dohodki, izplačani samostojnemu podjetniku, obdavčijo kot dohodek iz delovnega razmerja z vsemi pripadajočimi obveznostmi.

V tem primeru bi moral zavezanec plačilo, ki ga je izplačal fizični osebi na podlagi računa, ki ga je ta izstavila kot s.p., obravnavati kot dohodek iz zaposlitve, torej kot bruto plačo, od katere bi moral obračunati prispevke za socialno varnost in akontacijo dohodnine.

"Če plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača davčnega odtegljaja za davčnega zavezanca v skladu z zakonom, je v predvidena sankcija v višini od 800 do 30.000 evrov, odvisno od statusa in velikosti zavezanca," so še dodali na Fursu.