c S
Nove turistične takse: Višja taksa v Novem mestu, Brežicah in Podčetrtku 18.06.2018 06:48 Novo mesto/Brežice/Podčetrtek, 17. junija (STA) - Za dvig turistične takse, kot to občinam omogoča novi zakon o spodbujanju razvoja turizma, so se odločili tudi v Novem mestu, Brežicah in Podčetrtku. V vseh teh občinah bo turistična taksa po novem dva evra, skupaj s promocijsko takso pa od novega leta dalje 2,50 evra.

Mestna občina Novo mesto: Dvig takse nujen za doseganje ciljev iz strategije

V Mestni občini Novo mesto je doslej turistična taksa znašala 1,265 evra na posameznika. Po novem odloku, ki so ga mestni svetniki sprejeli konec maja, se taksa s 1. julijem zvišuje na dva evra.

Temu znesku bodo 1. januarja prihodnje leto dodali še po zakonu obvezno promocijsko takso, ki znaša 25 odstotkov turistične takse in je namenjena promocijskim aktivnostim Slovenske turistične organizacije. Turisti bodo tako od novega leta dalje v novomeški občini za nočitev plačevali 2,50 evra turistične in promocijske takse.

Kot so pojasnili na novomeški občini, je dvig takse nujen, saj so dodatna finančna sredstva iz naslova turistične takse eden ključnih dejavnikov za doseganje turističnih razvojnih ciljev in projektov, ki jih je občina opredelila v strategiji razvoja turizma.

Na občini računajo, da se bodo na osnovi trenutnih trendov števila nočitev prihodki iz naslova turistične takse povečali za 57 odstotkov. Lani so pobrali za dobrih 91.000 evrov turistične takse, leto prej pa za nekaj manj kot 67.000 evrov. Lani so v občini skupno našteli več kot 106.000 turističnih nočitev, leto prej pa dobrih 95.000.

Novomeška, tako kot tudi vse druge občine, zbrana sredstva iz naslova turističnih taks porabi namensko za dejavnosti in storitve v javnem interesu. Med drugim torej za informiranje turistov, zbiranje podatkov, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov, trženje, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture ter drugo.

V Občini Brežice lani zbrali za 457.000 evrov turistične takse

V turistično naravnani Občini Brežice s Termami Čatež in Termami Paradiso v Dobovi so svetniki dvig turistične takse potrdili na majski seji. Tako kot na območju novomeške občine se bo tudi v brežiški s 1. julijem taksa z zdajšnjih 1,265 evra povišala na dva evra, 1. januarja prihodnje leto pa bo znesek za turista skupaj s promocijsko takso znašal 2,50 evra.

Občina Brežice je lani zbrala kar za 457.000 evrov turistične takse, po podatkih državnega statističnega urada pa je občina lani naštela skoraj 658.000 turističnih nočitev, leto prej je imela 644.000 nočitev.

Kot je ocenila občinska uprava, se bodo s povišanjem takse prihodki na osnovi trenutnih trendov glede nočitev povečali za 60 odstotkov. "Če pa upoštevamo, da je bilo v preteklem letu 40 odstotkov nočitev s 50-odstotno oprostitvijo, katere v večini predstavljajo nočitve v kampih, bo prihodek od turistične takse večji za okoli 80 odstotkov," so navedli na občini.

Po novem namreč polno višino takse plačujejo tudi turisti v kampih, ki so prej plačevali polovično turistično takso, in člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, ki jim po starem zakonu ni bilo treba plačevati turistične takse.

Občina Brežice namenja sredstva iz naslova turistične takse za turistično in ostalo javno infrastrukturo, za turistične projekte, kot so sejmi in festivali, za promocijo, programe turistične zveze in turističnih društev, del sredstev namenja tudi za javni zavod s področja podjetništva in turizma. Ob tem pa na občini poudarjajo, da občina za razvoj turizma in s tem povezane infrastrukture namenja nekajkrat več sredstev, kot jih zbere s pobiranjem turistične takse.

V Občini Podčetrtek višja turistična taksa s 1. septembrom letos

V Občini Podčetrtek je trenutno turistična taksa 1,25 evra, na podlagi dogovora s turističnim gospodarstvom pa načrtujejo, da se bo taksa s 1. septembrom letos povišala na dva evra. Temu znesku bodo s 1. januarjem prihodnje leto dodali še promocijsko takso v višini 0,50 evra.

V Občini Podčetrtek so v letu 2016 zbrali za dobrih 274.000 evrov turistične takse, lani pa že za več kot 323.000 evrov. Zbrana sredstva je občina namenila za promocijo turizma za celotno občino, za sofinanciranje turistično informacijske dejavnosti in projektov. Prav tako so v občini sredstva namenili za izgradnjo kolesarskih stez ter za vzdrževanje in urejanje okolice. Sicer pa tudi v Podčetrtku poudarjajo, da za te namene vsako leto porabijo nekajkrat več sredstev, kot jih zberejo s turistično takso.

V Občini Podčetrtek so leta 2016 našteli več kot 337.000 turističnih nočitev, lani pa 342.000 nočitev, kažejo podatki državnega statističnega urada.