c S
Nove turistične takse: V Celju predlagan dvig, v Solčavi nekaj zapletov 18.06.2018 06:46 Celje/Solčava, 17. junija (STA) - Za dvig turistične takse, kot jo občinam omogoča marca uveljavljen novi zakon o spodbujanju razvoja turizma, se v teh dneh odločajo v občinah Celje in Solčava. V Celju bodo predlog dviga takse na dva evra obravnavali 26. junija, v Solčavi pa se občinski svetniki s predlaganim dvigom na 1,60 evra minuli teden niso strinjali.

V Celju z dvigom takse do več sredstev za spodbujanje razvoja turizma

V Mestni občini Celje, kjer so lani po podatkih državnega statističnega urada našteli dobrih 55.000 turističnih nočitev, leto prej pa več kot 51.000, so mestni svetniki prvo branje novega odloka o turistični taksi že opravili, drugo branje je predvideno na naslednji seji, 26. junija.

V predlogu odloka občinska uprava mestnim svetnikom predlaga, da potrdijo zvišanje turistične takse z zdajšnjih 1,265 evra na dva evra, in sicer s 1. januarjem prihodnje leto. Takrat se bo skladno z novim zakonom o spodbujanju razvoja turizma začela obračunavati tudi nova taksa, imenovana promocijska taksa, ki se zaračuna v znesku 25 odstotkov turistične takse, kar bi na območju celjske občine znašalo 0,50 evra.

Turist, ki bo prenočeval na območju celjske občine, bi tako od novega leta plačeval 2,50 evra turistične in promocijske takse. Medtem ko je turistična taksa prihodek občine, pa bo nova promocijska taksa namenjena aktivnostim Slovenske turistične organizacije.

Dvig turistične takse v celjski občini bo glede na zdajšnjo v višini 1,265 evra 58-odstoten, kar pomeni tudi povečanje prihodka celjske občine iz naslova pobranih turističnih taks. Na občini ocenjujejo, da je dvig potreben in utemeljen, saj bo tako mogoče zagotoviti dodatna sredstva za spodbujanje razvoja turizma in s tem za doseganje razvojnih ciljev in projektov občine na področju turizma.

Celjska občina oz. Zavod Celeia je lani iz naslova turističnih takse prejel dobrih 58.0000 evrov, leto prej pa 41.500 evrov. Na občini ocenjujejo, da bo ob trenutnem trendu nočitev gostov prihodek iz naslova turističnih taks ob višji taksi za več kot polovico višji glede na minula leta.

Občine morajo pobrano turistično takso porabiti strogo namensko. Tako so na območju celjske občine s tem virom med drugim sofinancirali promocijski material in dogodke, oglaševanje v medijih, izobraževanja na področju turizma. Prav tako so ta sredstva doslej namenili za nabavo promocijskih koles, produkcijo novih spominkov in delovanje turistično-informacijskih centrov, so za STA pojasnili na Zavodu Celeia.

V Solčavi po mnenju županje potrebne še nekaj razprave glede predlaganega dviga takse

Nekaj težav pri sprejemanju novega odloka o turistični taksi imajo v Občini Solčava, kjer je turizem razvit predvsem na območju Logarske doline in je v polnem zamahu predvsem v poletnih mesecih, medtem ko je v ostalem delu leta turistov na območju občine manj.

Turistična taksa v občini trenutno znaša 1,265 evra, občinska uprava pa je minuli teden občinskim svetnikom v potrditev dala predlog odloka, s katerim bi takso s 1. januarjem 2019 dvignili na 1,60 evra, k temu znesku pa bi prišteli še 0,40 evra promocijske takse.

A svetniki predloga minuli teden niso potrdili, tako da občini do zakonsko določenega roka, 15. junija, ni uspelo sprejeti odloka. A županja Katarina Prelesnik verjame, da jim bo to uspelo do 15. julija. Kot je pojasnila za STA, se svetniki niso strinjali s po njihovem mnenju tako velikim povišanjem dajatve. Meni, da je potrebno v zvezi s tem izvesti še nekaj razprave, prosila je tudi, da se sestane odbor za turizem in sprejme odločitev.

Občina Solčava sicer beleži okoli 20.000 turističnih nočitev letno, od tega največ na območju Logarske doline, kjer so tudi najbolj koncentrirane nočitvene zmogljivosti. V letu 2016 se je v občinski proračun steklo za dobrih 26.000 evrov iz naslova turistične takse, lani pa nekoliko manj.

Občina sredstva iz naslova turistične takse namenja za izgradnjo, vzdrževanje in urejanje turistične infrastrukture ter za informiranje in promocijo turistične destinacije Logarska dolina - Solčavsko.

Turistična taksa predstavlja okoli 16 odstotkov vseh sredstev, ki se letno na ravni Občine Solčava namenjajo turizmu, brez upoštevanja večjih investicijskih projektov, namenjenih razvoju in podpori turizma, so za STA še pojasnili na občini.