c S
Ljubljana v rebalans letošnjega proračuna 18.06.2018 07:46 Ljubljana, 18. junija (STA) - Ljubljanski mestni svet bo na današnji seji obravnaval rebalans letošnjega proračuna, ki je določen v višini skoraj 399 milijonov evrov. Rebalans je občina pripravila na oceni realizacije prvih štirih mesecev leta. Glede na veljavni proračun načrtuje 13,12 milijona evrov odhodkov več, na koncu naj bi se presežek ustavil pri 6,95 milijona evrov.

Na odhodkovni strani občina z rebalansom proračuna za dobrih 12 milijonov evrov povečuje tekoče transferje, kar so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov, z rebalansov bodo znašali 182,87 milijona evrov.

Med drugim bo občina glede na sprejet proračun povečala subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet za 1,76 milijona evrov na skupaj 10,76 milijona evrov. Povečujejo se tudi transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki v sprejetem proračunu dosegajo 59,69 milijona evrov, z rebalansom proračuna pa jih občina povečuje za 1,66 milijona evrov.

Povečanje občina načrtuje tudi pri odhodkih za predšolsko vzgojo. Razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev, ki v sprejetem proračunu znaša 50,30 milijona evrov, se z rebalansom povečuje na 51,03 milijona evrov. Sredstva za neprofitne organizacije, predvsem dobrodelne in verske organizacije ter društva pa se po drugi strani zmanjšujejo s 14,86 milijona na 14,71 milijona evrov.

Ljubljanska občina računa, da se bo presežek letošnjega proračuna ustavil pri 6,95 milijona evrov.