c S
Razveljavljen tudi začetek prisilne poravnave Electe Holdinga 15.06.2018 15:27 Ljubljana, 15. junija (STA) - Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi družbe Heta Asset Resolution in razveljavilo sklep okrožnega sodišča o začetku poenostavljene prisilne poravnave nad družbo Electa Holding ter zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v nov postopek, kaže današnja objava na Ajpesu. Enako je maja odločilo tudi glede Electe Naložb.

Heta, slaba banka nekdanje banke Hypo, je v pritožbi spomnila, da je že pred uvedbo postopka poenostavljene prisilne poravnave vložila predlog za začetek stečaja, in zatrdila, da se dolžnik s prisilno poravnavo le "brani" pred stečajem, saj da s predloženo poravnavo ni mogoče doseči realnega prestrukturiranja.

Trdila je, da poročilo o finančnem položaju ne prikazuje resničnega finančnega položaja, saj v seznam terjatev ni vključil obveznosti do družbe TCK v višini 2,28 milijona evrov, ki jo ima Electa Holding kot solidarni porok in plačnik družbe Electa Naložbe. TCK je upnica Electe Naložb postala po oddelitvi TCK od banke Hypo. Pri tem posojilu so kot poroki nastopali Electa Holding, Electa Inženiring in Damjan Janković.

Heta je tudi trdila, da je najvišja evidentirana terjatev, do družbe Glanc v višini 5,12 milijona evrov, fiktivna, saj da v sredstvih nikoli ni imela knjiženih nobenih sredstev v takšni višini.

"Ker dolžnikov načrt finančnega prestrukturiranja ne vključuje opisane terjatve družbe TCK, vključuje pa fiktivno terjatev družbe Glanc, je več kot očitno, da ob upoštevanju pravilnih podatkov dolžnik s predlagano prisilno poravnavo insolventnosti ne more odpraviti, zato je načrt finančnega prestrukturiranja zgolj navaden spisek želja, ne pa dejanski opis dejstev, iz katerih naj bi izhajalo, da je dolžnik zmožen izpolniti obveznosti v skladu s predlagano prisilno poravnavo," so navedli v Heti.

Dodali so, da je želel dolžnik doseči potrditev poenostavljene prisilne poravnave na nedopusten način ter da postopek zlorablja z namenom oškodovanja upnikov.

Sodišče je presodilo, da je pritožba utemeljena. Pri tem je navedlo, da pri odločanju o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave sodišče praviloma ne preizkuša in ne presoja pravilnosti in resničnosti posameznih navedb v predlogu in listinah, ampak opravi le formalni preizkus predloga in listin, torej ali imajo vse priloge in ali obstajajo procesne ovire za začetek postopka.

Sodišče je ocenilo, da je treba preizkusiti okoliščine, na katere opozarja Heta, in ugotoviti, ali gre za zlorabo postopka poenostavljene prisilne poravnave. "V primeru, da bi se izkazalo, da je ravnanje dolžnika v nasprotju z načelom dobre vere in poštenja ter je v njegovem ravnanju zaznati nedopustne namene za doseganje drugih ciljev, ki niso združljivi z namenom postopka poenostavljene prisilne poravnave, predvsem v smeri zlorabe postopka poenostavljene prisilne poravnave, bi bilo treba dolžnikov predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave zavreči," je zapisalo.

Okrožno sodišče je poenostavljeno prisilno poravnavo družbe Electa Holding, ki je sicer krovna družba Electe Naložb in Electe Inženiringa, začelo 14. marca. Dva dni prej je začelo poensotavljeno prisilno poravnavo Electe Nalož, dober mesec zatem, 23. aprila, je sodišče na predlog Hete začelo tudi osebni stečaj Damijana Jankovića.

Kot je maja poročal spletni portal Siol, je Janković v vseh treh svojih podjetjih - Electi Inženiringu, Electi Naložbah in Electi Holdingu - izpeljal enak manever: predlagal je poenostavljeno prisilno poravnavo, s katero bi se znebil od 90 do 95 odstotkov dolgov, obvladoval pa bi jih prek prijateljskih upnikov, ki so pred tem odkupili terjatve do vseh treh podjetij. Upniki Electe Inženiringa so sicer septembra lani potrdili poenostavljeno prisilno poravnavo družbe, v kateri bodo navadni upniki do konca leta 2020 10-odstotno poplačani.