c S
Med merili za izračun luške koncesnine po novem tudi število prebivalcev občine 15.06.2018 13:10 Ljubljana/Koper/Ankaran, 15. junija (STA) - Vlada je v četrtek izdala spremembe uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, ki med drugim določa merila za razdelitev koncesijske dajatve med občinami. Med kriterije po novem spada tudi število prebivalcev posamezne občine. Tako v koprski kot v ankaranski občini novosti za zdaj ne komentirajo.

Nova uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču namreč določa tri merila za razdelitev deleža koncesijske dajatve med občine: kopenski del pristanišča, ki se nahaja na območju občine in pomeni 50 odstotkov koncesijske dajatve, površina območja, ki pomeni 25 odstotkov koncesijske dajatve, ter število prebivalcev posamezne občine, ki pomeni 25 odstotkov koncesijske dajatve.

Uredba določa tudi namenskost porabe koncesijske dajatve. To mora občina nameniti za vzpostavitev javne občinske infrastrukture in občinskih javnih služb, da izboljša kakovost življenja prebivalcev občine zaradi negativnih vplivov pristanišča. Uredba določa še, da pristaniški red, v katerem se določi interna pravila za varno in nemoteno delovanje pristanišča, sprejme koncesionar, piše v vladnih gradivih.

Doslej je 55 odstotkov koncesije, ki pripada lokalnima skupnostma, prejela koprska občina, ankaranska pa 45 odstotkov. Že dalj časa so sicer potekala pogajanja o spremembi ključa, po katerem se izplačuje koncesnina. Ministrstvo za infrastrukturo je tako še v začetku leta predlagalo, da bi delež koprske občine povečali na 82 odstotkov.

Koprski župan Boris Popovič je bil tedaj s predlogom ministrstva zadovoljen. "Predlagana je bolj poštena delitev, ni idealna za nas, je pa bolj poštena," je poudaril. Ankaranski župan Gregor Strmčnik pa je predlog ocenil za nesprejemljivega, saj bi bilo treba upoštevati, kolikšno površino občina namenja za opravljanje te dejavnosti in izpostavil, da Ankaran eno tretjino površine namenja za območje državnega prostorskega načrta za pristanišče.

K višini koncesnine bo sicer vplivala tudi razširitev koncesijskega območja koprskega pristanišča na območju Občine Ankaran. Kot so v četrtek opozorili v Luki Koper, omenjena vladna uredba med drugim določa tudi širitev koncesijskega območja, in sicer na kopnem za dodatnih slabih 44 hektarjev na območju Ankaranske bonifike. "Nove površine so za Luko Koper pomembne, ker jih bomo lahko v prvi fazi uporabili za odlaganje materiala ob poglabljanju morskega dna. Pomembno pa je tudi to, da se koncesijsko območje širi tudi na območje bodočega kamionskega terminala v neposredni bližini novega Srminskega vhoda," so poudarili v Luki.

Ankaranski župan Gregor Strmčnik je danes za STA povedal, da spremembe uredbe na občini za zdaj ne komentirajo. Želijo namreč najprej dobiti uradno gradivo, "potem bomo preračunavali" in se tudi odzvali, je pojasnil.

Dogajanja zaenkrat ne komentirajo niti v koprski občini. Kot so pojasnili, naj bi župan Boris Popovič sprejem vladne uredbe predvidoma komentiral v ponedeljek, ko se vrne s službenega potovanja na Kitajskem.