c S
Intus invest 61-odstotni lastnik zdravilišča Topolšica 15.06.2018 09:53 Ljubljana, 15. junija (STA) - Družba Intus invest, katere po 50-odstotna lastnika sta Peter Krivc in Axor holding, je v prevzemni ponudbi za Naravno zdravilišče Topolšica pridobila 29,07 odstotka delnic. Ob objavi ponudbe je imela v lasti 32 odstotkov delnic, lastniški delež v Zdravilišču je tako zvišala nad 61 odstotkov.

Kot izhaja iz obvestila o izidu prevzemne ponudbe v današnjem Delu, je bila s tem ponudba, ki je trajala od 17. maja do 13. junija, v njej pa so za delnico ponudili 26 evrov, uspešna. Sprejelo jo je 21 akceptantov, ki so bili imetniki 17.048 delnic.

Uprava term je maja prevzemno ponudbo ocenila kot "v interesu ciljne družbe, saj ji prevzem zagotavlja finančne temelje za poslovanje v skladu z zastavljeno strategijo in zagotavlja dodatne potenciale za razvoj".

"Iz prospekta je razvidno, da prevzemnik ne načrtuje sprememb politike zaposlovanja ali krajev opravljanja poslov, zato tudi uprava po izvedeni prevzemni ponudbi ne pričakuje bistvenih sprememb," je zapisala.

Družbo Intus invest zastopa Krivc. Ta je član nadzornega sveta term Topolšica in izvršni direktor Axor holdinga. To je hotelska veja nekdanjega ACH in obvladuje Union Hotele z Grand hotelom Union, Hotelom Lev in Central hotelom.