c S
Ministrstvo za delo izpostavlja ukrepe, ki so pripeljali do znižanja stopnje revščine 15.06.2018 07:01 Ljubljana, 14. junija (STA) - Na objavo podatkov, ki kažejo izboljševanje dohodkovnega položaja slovenskih gospodinjstev kot posledice izboljšanja gospodarskih razmer v državi, se je odzvalo tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izpostavili so ukrepe države, ki so pripomogli k temu.

Stopnja tveganja revščine je bila lani 13,3-odstotna oz. za 0,6 odstotne točke nižja kot v letu prej. Stopnja tveganja socialne izključenosti pa je znašala 17,1 odstotka, kar je za 1,3 odstotka manj kot v 2016. Na ministrstvu izpostavljajo še dvig razpoložljivega dohodka in dvig praga revščine za kar 232 evrov.

Ob tem poudarjajo, da so k pozitivnemu trendu znižanja stopnje revščine pripomogle tudi spremembe zakonodaje na področju socialnih transferjev in pokojnin. Prav tako je učinkovitost sistema socialnih transferjev z vidika zmanjševanja tveganja revščine v Sloveniji primerjalno gledano nad povprečjem EU.

Tako so se lani zvišali zneski denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči, pogrebnine in posmrtnine, zvišal se je tudi cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo. Odpravljeni so bili praktično vsi varčevalni ukrepi in sprejeti novi ukrepi, ki imajo neposreden vpliv na zmanjševanje stopnje revščine in socialne izključenosti.

Ministrstvo za delo je lani subvencijo za kosilo razširilo z učencev iz družin, ki se uvrščajo v 1. dohodkovni razred, tudi na učence družin, ki se uvrščajo v 2. in 3. dohodkovni razred. Ukinili so zaznambe na nepremičninah in vračilo prejete pomoči za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči v primeru, ko ima posameznik oziroma družina v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo v vrednosti do 120.000 evrov.

Po več letih so lani vsi upokojenci prejeli letni dodatek, do katerega bodo tudi letos upravičeni vsi upokojenci. Pomemben dosežek je po oceni ministrstva tudi dejstvo, da usklajevanje pokojnin od leta 2016 ni več podvrženo varčevalnim ukrepom.

"Glede na pozitivne gospodarske trende in nizko stopnjo brezposelnosti se soočamo s situacijo, ko je treba posebno pozorno posvetiti osebam, ki so najdlje oddaljene od trga dela in ki kljub visoki stopnji zaposlenosti ne zmorejo vstopa na trg dela," menijo na ministrstvu za delo.

Izpostavljajo, da so lani začeli z izvajanjem programov socialne aktivacije, ki so namenjeni osebam, ki so najdlje oddaljene od trga dela in se soočajo z dolgotrajno brezposelnostjo ter socialno izključenostjo.

Prizadevali pa si bodo tudi, da bodo ukrepi, sprejeti v letošnjem letu, ter ukrepi, ki jih načrtujejo za prihodnja leta, še nadalje pripomogli k trendu padanja stopnje revščine, so še zapisali.