c S
Javnofinančna politika lani po ocenah fiskalnega sveta primerna 13.06.2018 14:50 Ljubljana, 13. junija (STA) - Javnofinančna politika je bila lani po ocenah fiskalnega sveta proticiklično restriktivna, kar je primerno glede na trenutno ocenjeni ciklični položaj gospodarstva. A fiskalni svet kljub ugodnim gibanjem ocenjuje, da je bila lani zamujena priložnost za trajnejše izboljšanje javnih financ.

Po oceni sveta bi morali nosilci ekonomske politike ugodne razmere izkoristiti tudi za sprejem ukrepov, ki bi prispevali k trajnejšemu izboljšanju stanja javnih financ. Ustvarjene rezerve za obdobje, ko se bo gospodarska rast znižala, bi zagotovile trdnejšo podlago za srednjeročno vzdržne javne finance, ki so eden od pogojev za gospodarski potencial in blaginjo prebivalstva, so danes sporočili iz fiskalnega sveta.

Fiskalni svet je ocenil, da je bila lani večina fiskalnih pravil izpolnjena, nista pa bili spoštovani pravili, ki se nanašata na javnofinančne izdatke. Obseg izdatkov sektorja država je za 185 milijonov evrov presegel omejitev. Ob upoštevanju zakonsko predpisanih omejitev bi se moral saldo sektorja država izboljšati še občutneje, s čimer bi se ustvaril večji manevrski prostor fiskalne politike v prihodnosti.

Ustrezni srednjeročni fiskalni cilj, strukturni presežek v višini 0,25 odstotka BDP, lani ni bil dosežen, a je bil strukturni saldo po trenutnih ocenah uravnotežen. Dinamika približevanja cilju je bila hitrejša od zahtevane, strukturni napor je namesto 0,6 odstotne točke BDP po ocenah znašal eno odstotno točko BDP. Ustrezno je bilo zmanjšanje deleža dolga sektorja država na 73,6 odstotka BDP, kar je pod dovoljenim obsegom v višini 78,7 odstotka BDP.

Fiskalni svet je oceno skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017 pripravil skladno z določili zakona o fiskalnem pravilu. Ugotovil je, da so se ugodne makroekonomske razmere odrazile v široko osnovani rasti javnofinančnih prihodkov. To je omogočilo povečanje izdatkov nad raven, določeno ob pripravi proračunov. Ker je rast prihodkov presegla rast izdatkov, se je javnofinančna konsolidacija nadaljevala, saldo sektorja država pa je bil prvič doslej v rahlem presežku.