c S
Bruselj predlaga krepitev proračuna za soočanje z migracijami 13.06.2018 07:01 Bruselj/Strasbourg, 12. junija (STA) - Evropska komisija je danes predstavila predlog za znatno okrepitev proračuna za soočanje z migracijami, ki pa predstavlja manj kot tri odstotke celotnega proračuna. Krepitev je nujna, ker si EU ne more privoščiti ponovitve krize iz leta 2015, poudarjajo v komisiji in svarijo, da migracijska nesoglasja med članicami ogrožajo ves projekt EU.

Komisar za migracije Dimitris Avramopulos, ki je podroben predlog proračuna za soočanje z migracijami v obdobju 2021-2027 predstavil v senci nesoglasij glede evropske azilne reforme, je vse članice pozval, naj ravnajo odgovorno in naj ne dovolijo, da bi migracijska politika razdrla unijo.

Retorika nekaterih strank in vlad je zelo zaskrbljujoča, ne le za prihodnost migracijske politike, temveč za prihodnost našega skupnega evropskega doma, je posvaril komisar.

Migracije in varnost sta novi politični prioriteti, ki naj bi ju unija v prihodnje ustrezno finančno podprla, tudi na račun tradicionalnih evropskih politik, kot sta kohezija in kmetijstvo.

Ne smemo si privoščiti, da se ponovi kriza iz leta 2015 - ne politično ne finančno, je komisar Avramopulos spomnil, zakaj so migracije politična prioriteta unije.

Incident z ladjo Aquarius z okoli 600 rešenimi prebežniki, ki je v soboto obtičala med Italijo in Malto, ker nobena država ni dovolila vplutja, pa je po komisarjevih besedah opomin, da migracije niso teoretična razprava.

Komisija izpostavlja, da predlaga za obdobje 2021-2027 skoraj trikrat več denarja za migracijsko politiko, kot ga ta dobi sedaj. Izpostavlja tudi, da bo poraba denarja prožnejša, kot je sedaj, tako da bo laže nasloviti tudi nepričakovane dogodke.

Za soočanje z migracijskimi izzivi in upravljanje meje naj bi bilo v prihodnjem sedemletnem finančnem obdobju unije na voljo 34,9 milijarde evrov (v tekočih cenah), medtem ko jih je sedaj 13 milijard.

35 milijard evrov je sicer manj kot tri odstotke celotnega proračuna, medtem ko naj bi bilo za kohezijo in kmetijstvo v prihodnjem sedemletnem finančnem obdobju še vedno na voljo okoli 60 odstotkov proračuna, za vsako politiko okoli 30 odstotkov.

Za upravljanje meja naj bi bilo na voljo 21,3 milijarde evrov. Komisija predlaga vzpostavitev novega sklada za integrirano upravljanje meja v vrednosti 9,3 milijarde evrov s temeljnim ciljem krepitve zunanje meje EU.

V tem okviru bo 4,8 milijarde evrov namenjenih v podporo članicam pri upravljanju meje in vizumski politiki. Vsaka članica bo prejela fiksen znesek pet milijonov evrov, preostanek pa bo porazdeljen glede na delovno breme, pritisk in stopnjo ogroženosti na zunanjih kopenskih in morskih mejah, letališčih in konzularnih uradih.

Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo pa naj bi dodatno okrepili z novimi stalnimi enotami, v katerih naj bi bilo približno 10.000 mejnih policistov. Novi sklad za meje bo s financiranjem opreme za carinske kontrole tudi podpiral članice pri izvajanju teh kontrol.

Čeprav je večji delež migracijskega proračuna namenjen ukrepom za okrepitev zunanjih meja EU, komisar Avramopulos poudarja, da se ne postavlja trdnjave Evrope.

Za sklad za azil in migracije pa naj bi bilo namenjenih 10,4 milijarde evrov, kar je po bruseljskem izračunu 51-odstotno povečanje v primerjavi s sedanjim stanjem. Sklad bo podpiral prizadevanja članic za zagotavljanje učinkovitih azilnih sistemov, pri spodbujanju zakonitih migracij in vključevanja ter pri preprečevanju nedovoljenih migracij in vračanja.

6,3 milijarde evrov bo na voljo za podporo članicam pri upravljanju migracij. Vsaka članica bo prejela fiksen znesek pet milijonov evrov, preostanek pa bo porazdeljen glede na oceno pritiskov in deleže na področju azila, zakonitih migracij in vključevanja ter preprečevanja nedovoljenih migracij in vračanja.