c S
Slovenske železnice z nadgrajeno kolektivno pogodbo 12.06.2018 14:49 Ljubljana, 12. junija (STA) - Predstavniki devetih sindikatov Slovenskih železnic (SŽ), ki predstavljajo dve tretjini zaposlenih, so danes z vodstvom družbe podpisali prvi sveženj sprememb kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa. Stavka Sindikata železničarjev Slovenije po njihovi oceni ruši ugled SŽ in ni v interesu zaposlenih.

Kolektivno pogodbo so danes z generalnim direktorjem SŽ Dušanom Mesom podpisali Sindikat strojevodij Slovenije, Sindikat železniškega transporta Slovenije, Sindikata delavcev železniške dejavnosti Slovenije, Sindikat železniškega prometa Slovenije, Sindikat vzdrževalcev železniških voznih sredstev Slovenije, Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije, Sindikat vzdrževalcev lokomotiv Moste, Sindikat železniških delavcev Slovenije in Sindikat delavcev uprave SŽ.

"Po 11 letih od zadnjih sprememb kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa smo danes podpisali spremembe in dopolnitve, ki pomembno nadgrajujejo obstoječe pravice zaposlenih na SŽ," je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril predstavnik omenjenih sindikatov Zdenko Lorber. To je prvi sveženj sprememb, ostale pa naj bi dorekli in zapečatili do septembra.

V prvem svežnju gre za več sprememb, Lorber je izpostavil tri. Dogovorili so se o znesku gmotne spodbude tistih zaposlenih v SŽ, ki delo opravljajo več kot 40 let, in sicer v višini povprečne plače v skupini za pretekle mesece. V prvih treh mesecih je bilo to 1955 evrov bruto.

Dogovorili so se tudi o znesku tistim, ki so zaradi posledic poškodbe pri delu postali invalidi in imajo zaradi statusa nižji dohodek, kot so ga imeli. Tako bodo ti prejeli razliko med invalidsko pokojnino in prejeto rento za čas do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev.

Vnesli pa so tudi spremembo, ki odstavljenemu delavskemu direktorju Albertu Pavliču več ne zagotavlja takšne plače, kot jo je prejemal, dokler je opravljal to funkcijo. Ta bo tako po Lorberjevih pojasnilih odslej prejemal plačo, ki ustreza delovnemu mestu, ki ga je opravljal do nastopa njegove funkcije. "Gre za spremembo, ki jo podpira velika večina zaposlenih na SŽ," je poudaril.

Poleg tega so dogovorili nekatere posebne dodatke za posebne zahteve na posameznih delovnih mestih. "Po eni strani gre za nekaj novitet, po drugi pa za poenotenje nekaterih dodatkov, ki pomembno nadgrajujejo plačno vsebino. Tudi s temi dopolnitvami smo nadgradili, kar so zaposleni v sistemu SŽ uživali doslej," je dejal.

Prvi sveženj sprememb gre po njegovih besedah v dobrobit zaposlenih na SŽ. Ostale spremembe, ki se med drugim dotikajo nekaterih dodatkov in odpravnine ob upokojitvi, naj bi dorekli in podpisali do septembra.

Ni pa med podpisniki Sindikata železničarjev Slovenije, ki je danes začel s serijo stavk, čeprav se je tudi ta sindikat skupaj z ostalimi februarja začel usklajevati o predlogih sprememb. Ko pa so v maju stekla pogajanja z vodstvom SŽ je predsednik sindikata železničarjev povedal, da nima mandata za pogajanja in da razmišljajo o stavki, je navedel Lorber.

"Po naši oceni cilj sindikata železničarjev, ki ga v formalnem in dejanskem smislu vodi Pavlič, niso bila pogajanja in dogovoriti spremembe, ampak stavka," je poudaril.

Po oceni devetih sindikatov je temu botrovalo dogajanje po Pavličevi odstavitvi, Lorber je omenil, da so se vlagale različne tožbe, vsi pravni postopki še niso zaključeni, v vseh fazah pravnih postopkov zoper svete delavcev in kapitalsko povezanih družb in svete delavcev v odvisnih družbah na delovnem sodišču z njihove strani padajo.

Nadaljuje pa se to z različnimi oblikami s šikaniranja in klicanj zaposlenih, prvenstveno bivših članov sindikata železničarjev, ki masovno prestopajo v druge sindikate. Kot je dejal Lorber, je 20 odstotkov članstva sindikata železničarjev že prestopilo k enemu od omenjenih devetih sindikatov.

"Gre za niz aktivnosti, ki so danes botrovale stavki, ki ravno zaradi te zgodovine po naši nima ustreznih podlag. Od te stavke smo se preostali ogradili," je izpostavil in dodal: "Po naši oceni gre za stavko, ki izključno ščiti interese ozkega kroga vodstva sindikata železničarjev, v katerega samem vrhu je najbolj izpostavljen Pavlič."

Lorber je spomnil, da so Pavliča s funkcije delavskega direktorja odstavili zaradi izgube zaupanja. Po njegovih pojasnilih je bilo kar nekaj napak pri izvajanju kadrovskih pristojnostih v minulem obdobju. Pavlič je po Lorberjevih pojasnilih dajal prednost vodenju društva Godba SŽ, imajo tudi indice, da je omogočil nepooblaščeno porabo sredstev sponzorja SŽ. Po neuradnih informacijah naj bi to preverila notranja revizija SŽ.