c S
Komisija proti Sloveniji zaprla tri okoljske opomine 12.06.2018 13:25 Ljubljana, 12. junija (STA) - Evropska komisija je proti Sloveniji na področju okolja zaprla tri opomine. Država je namreč izpolnila zahteve glede prenosa direktiv o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak ter o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa.

Kot so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor, je rok rok za prenos direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje potekel sredi lanskega maja. Slovenija je v tem času zahteve v svoj pravni red prenesla z uveljavitvijo noveliranih uredb o posegih v okolje in o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave.

Z uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, ki jo je vlada potrdila sredi marca, je Slovenija izpolnila svoje obveznosti tudi na področju omejevanja emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak, so pojasnili.

Na področju ocenjevanja in upravljanja okoljskega hrupa je Slovenija opomin dobila jeseni 2016, jeseni 2017 pa je Evropska komisija Sloveniji izdala še obrazloženo mnenje. Vlada je nato v začetku marca sprejela operativni program varstva pred hrupom, ob katerem so pripravili tudi povzetke tega programa in jih naložili v poročevalski sistem Reportnet. S tem je Slovenija izpolnila svoje obveznosti, so navedli.