c S
Razdeljen še zadnji denar za spodbujanje konkurenčnosti Maribora 12.06.2018 10:05 Maribor, 12. junija (STA) - Mariborska razvojna agencija je s podpisom pogodb zaključila izbor prijaviteljev na četrti javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju med leti 2013 in 2018. Na razpis je prispelo 46 vlog, ki so jih ocenili v skladu z merili in razpisnimi pogoji.

Kot je pojasnila Irena Podletnik iz Mariborske razvojne agencije (MRA), je bil februarja objavljen četrti razpis izveden v kombinaciji s tretjim javnim razpisom za garancije bančnim kreditom za mala in srednje velika podjetja v okviru regijskih garancijskih shem za Podravje in Koroško.

Medtem ko šest vlog oziroma prijaviteljev ni izpolnjevalo pogojev in so bili zavrnjeni, so skoraj 1,36 milijona evrov nepovratnih sredstev glede na doseženo število točk posameznega prijavitelja razdelili med 36 upravičencev.

Razpisana sredstva za subvencioniranje bo zagotovilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, sicer pa je bil to zadnji razpis v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico. Skupaj bodo v tem sklopu razdelili skoraj 3,86 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Hkrati sta se zaključili tudi regijski garancijski shemi za Podravje in Koroško. Odobritev garancije po teh shemah je bila tudi pogoj za pridobitev subvencije za male začetne investicije.