c S
Začetek pripravljalnih del za drugi tir po uskladitvi investicijskega programa 11.06.2018 14:27 Ljubljana, 11. junija (STA) - Pripravljalna dela za gradnjo drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, za katera je Slovenija pridobila 44,3 milijona evrov sredstev EU, naj bi po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo stekla po uskladitvi investicijskega programa, ki predstavlja podlago za začetek del še pred uveljavitvijo zakona o drugem tiru.

Na infrastrukturnem ministrstvu so za STA zapisali, da si prizadevajo, da bi se pripravljalna dela za drugi tir začela čim prej.

Trenutno tako skupaj z ministrstvom za finance pregleduje Investicijski program, ki so ga pripravili na 2TDK in predstavlja podlago za začetek pripravljalnih del oz. gradnjo dostopnih cest še pred uveljavitvijo zakona o drugem tiru, ki je maja tudi v ponovljenem glasovanju prestal referendumsko preizkušnjo, a zakon ob grožnji vnovične pritožbe pobudnika Vilija Kovačiča še ni objavljen v uradnem listu.

Po uskladitvi in potrditvi investicijskega programa bo direkcija za infrastrukturo kot nosilec projekta pred uveljavitvijo zakona o drugem tiru aktivirala pogodbo z izvajalcem in gradnja dostopnih cest bi se lahko začela, so dodali na ministrstvu.

Evropska komisija je sicer vse potrebno v povezavi s 44 milijoni evrov sredstev EU za pripravljalna dela potrdila konec marca. Sredstva so čakala, ker zakon še ni bil potrjen, saj bi moralo biti izvedbeno telo zanje projektna družba 2TDK, katere status opredeljuje omenjeni zakon.

Slovenija in komisija sta nato z aneksom k pogodbi o omenjenih nepovratnih sredstvih, da se pravice porabe sredstev prenesejo na Republiko Slovenijo, pri čemer bo ministrstvo za infrastrukturo odgovorno za izvajanje tega projekta pripravljalnih del naprej. Izvedbeno telo za pripravljalna dela je medtem postala direkcija za infrastrukturo, podjetje 2TDK pa je prav tako ohranilo ta status.

Potem ko pobudnikom tudi na drugem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru 13. maja ni uspelo, je komisija sprostila še 109 milijonov evrov nepovratnih sredstev za samo izvedbo projekta nove železniške povezave med Divačo in Koprom, ki jih je Slovenija pridobila na t.i. blending razpisu v sklopu instrumenta za povezovanje Evrope, znanega po angleški kratici Cef. Dodatnih 80 milijonov evrov si je država zagotovila iz kohezijskega sklada za izgradnjo osmega predora na progi in dveh viaduktov.