c S
V Novem mestu urejajo lastništvo zemljišč ob stavbah blokovskih naselij 11.06.2018 14:47 Novo mesto, 11. junija (STA) - Mestna občina Novo mesto je v zadnjem občinskem mandatu ustanovila svet za določitev funkcionalnih zemljišč, katerega naloga je ureditev lastništva nad različno knjiženimi zemljišči ob večstanovanjskih zgradbah v Novem mestu. Občina si prizadeva predvsem za lastništvo nad javno pomembnimi zemljišči, preostala bodo pripadla stanovalcem.

Novomeški župan Gregor Macedoni je na današnji novinarski konferenci povedal, da so na začetku njegovega županskega mandata ugotovili, da so zemljišča ob večstanovanjskih zgradbah oz. blokih pravno-lastniško neurejena, veliko zemljišč pa je bilo knjiženih kot občinska last.

Ker zakon omenjena zemljišča pripisuje etažnim lastnikom, so začeli postopke za ureditev lastništva, ki je po njegovem temelj za urejevanje avtomobilskih parkirišč, garaž, zelenic in vzdrževanje omenjenih zemljišč.

Pilotni projekt lastniškega urejanja so začeli na novomeški Mestnih njivah, kjer jih čaka le še parcelizacija, nadaljujejo pa na Ragovski in Jakčevi ulici.

Postopke naj bi končali v prihodnjih dveh ali treh letih, v primeru sodnih sporov pa bi se znali nekateri primeri tudi zavleči.

Župan je navedel, da so do zdaj uredili lastništvo nad slabo polovico zemljišč v Novem mestu. Od tega deleža so približno 60 odstotkov primerov rešili po sodni poti in preostanek sporazumno.

Rešujejo še vprašanje približno 30 odstotkov zemljišč, pri katerih naj bi vprašanje lastništva v dveh tretjinah dosegli sporazumno, tretjino primerov pa bodo reševala sodišča, je še povedal Macedoni.