c S
Za promocijo in animacijo ter učno pomoč 2,1 milijona evrov 11.06.2018 07:02 Ljubljana, 08. junija (STA) - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018-2022. Skupna višina sredstev, namenjenih za javni razpis, je 2,1 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 1,7 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, je zapisala služba na svoji spletni strani.

Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči do leta 2022 je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport danes objavilo v uradnem listu in na spletnih straneh ministrstva. Rok za prejem ponudb je 28. junij do 11. ure. Obdobje izvajanja razpisa je do 31. avgusta 2022.

Največ, 1,3 milijona evrov je namenjeno vzhodni kohezijski regiji, 845.600 evrov pa zahodni. Na razpis se lahko prijavijo srednje šole, ki opravljajo izobraževalne dejavnosti. Ministrstvo si obeta 96 promocijskih dogodkov, 96 animacijskih dogodkov in 6954 odraslih vključenih v učno pomoč.