c S
Na Koroškem opozarjajo na odmike od načrtov glede tretje razvojne osi 11.06.2018 07:00 Prevalje, 08. junija (STA) - Na Koroškem opozarjajo na odmike od načrtov glede severnega dela tretje razvojne osi, ki bi se moral začeti graditi konec 2019. Medtem ko še ni znana usoda januarja vložene ustavne pobude v zvezi z DPN za odsek Šentrupert-Velenje, Dars ni soglašal s podpisom pogodbe za projektanta za ta odsek, soglasje pa je podano za odsek Velenje-Slovenj Gradec.

"Zapletlo se je v zvezi z ustavno presojo. Zaradi tega verjetno nadzorni svet Darsa ni hotel podpisati pogodbe z izvajalcem projektiranja na odseku od Šentruperta do Velenja. In tako Koroška ostaja talec spodnjega dela trase," je na današnji novinarski konferenci na Prevaljah dejal koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik.

Z aktivnostmi Darsa in ministrstva za infrastrukturo v zvezi s 3. razvojno osjo so se predstavniki mladinske iniciative, nekateri župani in člani odbora za izgradnjo 3. razvojne osi, ki ga vodi prevaljski župan Matic Tasič, seznanili v začetku tega tedna.

Na skupni novinarski konferenci sta danes Tasič in Verhovnik opozorila, da je prišlo do približno polletnega odstopanja od rokov, predvidenih v julija lani med državo in regijama podpisanem protokolu o poteku načrtovanja in izgradnje severnega dela tretje razvojne osi.

"S tega vidika Korošci protestiramo in pričakujemo, da se bomo držali tega, kar smo se dogovorili," je dejal Verhovnik, ki izraze protesta pričakuje tudi od koroških županov v okviru sveta regije, ki bo zasedal v ponedeljek.

Pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) za cesto Šentrupert-Velenje jug je, kot je znano, 16. januarja letos po podatkih Ustavnega sodišča RS vložila skupina fizičnih oseb, prebivalcev Šmartnega ob Paki.

Ustavna presojna po Verhovnikovih besedah ne zadrži izvrševanja DPN, zato po njegovem ni razlogov za to, da se projektiranje na tem delu ne bi moglo pričeti. Ob tem je izpostavil še trenutno situacijo v Sloveniji, ko ni vlade s polnimi pooblastili. Takoj ko bo oblikovana nova vlada, jo želijo seznaniti s stališči in pričakovanji.

"Če odgovori nove vlade ne bodo takšni, kot jih pričakujemo na podlagi protokola, bo potrebno izvesti tudi ukrepe državljanske nepokorščine," je napovedal Verhovnik, ki opozarja, da še vedno tudi ni znana finančna konstrukcija izgradnje severnega dela tretje razvojne osi.

Na Darsu so za STA danes pojasnili, da je Dars glede javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za izgradnjo odseka Velenje jug-Slovenj Gradec jug ob pridobljenem soglasju nadzornega sveta družbe sklenil naročilo oddati edinemu ponudniku na javnem razpisu, to so v skupnem nastopu družbe Lineal, BPI in Irgo Consulting, in sicer za ponudbeno vrednost nekaj manj kot 16,4 milijona evrov (z DDV). Sklenitev pogodbe na Darsu pričakujejo še ta mesec, pogodba pa se sklepa za predvideno obdobje 30 mesecev.

Za izdelavo projektne dokumentacije za odsek Šentrupert-Velenje jug pa so na Darsu pojasnili, da "še ni bilo pridobljeno soglasje nadzornega sveta Darsa", zato termina sklenitve pogodbe še ne morejo napovedati. Je pa tudi za to javno naročilo prispela ena ponudba več podjetij v skupnem nastopu za vrednost nekaj več kot 11 milijonov evrov.

Ob tem so na Darsu opozorili, da je na spletni strani Ustavnega sodišča RS med nerešenimi zadevami poleg 16. januarja vložene pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o DPN za odsek Šentrupert-Velenje jug, navedena tudi zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o DPN za isti odsek, ki pa je bila vložena pred nekaj dnevi, 30. maja letos.

Na sestanku s predstavniki ministrstva za infrastrukturo in Darsa v začetku tedna so se sicer Korošci seznanili tudi s študijo variant na trasi 3. razvojne osi severno od Slovenj Gradca, to je proti Dravogradu in nato po Mežiški dolini do Holmca na meji z Avstrijo. Pripravljavec študije, družba Lineal je predstavila variante, pri čemer pa še niso bili upoštevani ekonomski učinki. Ti naj bi bili znani do konca meseca, do 10. julija pa naj bi bili tudi predstavljeni Korošcem.

Na 32-kilometrskem severnem delu trase 3. razvojne osi od Šentruperta do Slovenj Gradca sicer trenutno že potekajo parcelacije na gozdnih zemljiščih.