c S
Nove turistične takse: V Mariboru še naprej enak znesek, na Ptuju predvidoma višji 11.06.2018 07:20 Maribor/Ptuj/Murska Sobota, 10. junija (STA) - Medtem ko se v Mariboru niso odločili za zvišanje turistične takse, saj želijo privabiti še več turistov, pa je predlog ptujske mestne uprave, da se taksa poviša s sedanjih 1,27 evra na dva evra. Z dodano promocijsko takso bi turist za nočitev na Ptuju po novem plačal 2,50 evra takse. V Pomurju predlagajo enotno višino takse v regiji.

V Maribor želijo privabiti še več turistov

V Mestni občini Maribor se niso odločili za zvišanje turistične takse, tako da bo ta tudi v prihodnje ostala na višini 1,27 evra. Novost je le zakonsko obvezna dodatna, promocijska taksa v višini 0,32 evra, ki se bo začela zaračunavati v začetku prihodnjega leta in je namenjena financiranju delovanja Slovenske turistične organizacije.

Po besedah mariborskega župana Andreja Fištravca se kljub stalni rasti turističnega obiska še ne soočajo s preveč obremenjujočim številom turistov. "Privabiti želimo še več turistov, zato smo turistično takso ohranili na dosedanji višini," je povedal.

Na območju Mestne občine Maribor (MOM) so lani zabeležili več kot 331.000 nočitev, leto prej pa dobrih 308.000. Iz naslova turistične takse so v letu 2016 zbrali 331.500 evrov, v letu 2017 pa 368.600 evrov.

Ta sredstva so bila po navedbah občine namenjena in porabljena za dejavnosti in storitve v javnem interesu, ki jih izvajata občina in Zavod za turizem Maribor - Pohorje. Te zajemajo informacijsko turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja celovitih turističnih proizvodov območja, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, javnih površin namenjenih turistom, organizacijo in izvajanje prireditev in druge storitve, ki jih na območju MOM brezplačno nudijo turistom.

Na Ptuju predlog za 2,50 evra turistične in promocijske takse

Turistična taksa v Mestni občini Ptuj trenutno znaša 1,27 evra. Na naslednji seji mestnega sveta, ki je predvidena 18. junija, bodo mestni svetniki obravnavali predlog povišanja turistične takse na 2,50 evra. Od tega dva evra predstavljata turistično takso občine, 0,50 evra pa znaša promocijska taksa.

Če bodo svetniki takšen predlog potrdili, bodo turistično takso v znesku 2,50 evra začeli pobirati s 1. januarjem 2019, ko se tudi začne zaračunavati promocijska taksa po vsej državi oz. v vseh tistih občinah, kjer pobirajo tudi turistično takso.

Tudi na območju ptujske občine število turističnih nočitev raste. V letu 2016 so našteli skoraj 143.000 nočitev, lani pa že več kot 152.500. Sredstva, zbrana s turistično takso, tudi na Ptuju skladno z zakonom porabijo namensko za opravljanje dejavnosti in storitev, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu.

Ob tem na Ptuju poudarjajo, da so sredstva, planirana v proračunu za spodbujanje razvoja turizma, znatno višja kot zbrana namenska sredstva, torej sredstva, ki jih občina dobi s pobiranjem turistične takse in iz koncesijske dajatve od iger na srečo. Občina torej za razvoj turizma nameni precej dodatnih sredstev še iz drugih virov.

Tako je v letošnjem proračunu ptujske občine predvidenih 346.000 evrov za vse aktivnosti v zvezi s projektom Vitalizacija Ptujskega jezera in odlokom o določitvi plovnega režima na Dravi in Ptujskem jezeru.

Skupno več kot 666.000 evrov pa je namenjenih za promocijo Ptuja, javne prireditve, različne turistične projekte, financiranje aktivnosti Javnega zavoda za turizem Ptuj, za javne razpise za sofinanciranje projektov in prireditev številnih društev in drugih neprofitnih organizacij ter drugo, so pojasnili na občini.

V Pomurju predlagajo enotno višino takse v regiji

Na območju Mestne občine Murska Sobota trenutno še velja odlok, ki opredeljuje vrednost turistične takse v višini 1,27 evra, mestni svetniki pa bodo na eni od prihodnjih sej obravnavali nov odlok o turistični in promocijski taksi.

Nov zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je začel veljati marca letos, je občinam dal rok, da do 15. junija sprejmejo nove odloke, a kot kaže, vsem to ne bo uspelo. Med drugim tudi murskosoboški občini ne, a tam pravijo, da so od pristojnih dobili pojasnilo, da je bistveno, da se zakonodaja uskladi čim prej ter da se s 1. januarjem 2019 upošteva nove zakonske spremembe, ki se nanašajo na uvedbo promocijske takse, ki se bo takrat začela pobirati.

Je pa murskosoboška občina že pristopila k pripravi novega odloka. Imeli so sestanek s predstavniki Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota, Pomurske gospodarske zbornice, Pomurske turistične zveze ter Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.

Strinjali so se o minimalnem dvigu skupne takse, in sicer največ do skupno dva evra. To pomeni, da bi bil znesek turistične takse, ki ga prejme občina, 1,60 evra, znesek promocijske takse pa 0,40 evra.

Skupno so tudi predlagali, da se višina takse uskladi z ostalimi občinami v regiji in da se del dodatno zbranih sredstev iz naslova turistične takse nameni za sofinanciranje izvajanja nalog Regijske destilacijske organizacije, so za STA pojasnili na murskosoboški občini.

V Mestni občini Murska Sobota so sicer lani našteli dobrih 41.000 turističnih nočitev in zbrali za dobrih 35.000 evrov turistične takse. Zbrana sredstva so porabili namensko, za razvoj turistične dejavnosti.

V turistično razviti občini Moravske Toplice, kjer jedro ponudbe predstavljajo terme, so lani po uradnih statističnih podatkih našteli več kot 514.000 turističnih nočitev, leto prej pa 507.000 nočitev.

V občini trenutna turistična taksa znaša 1,27 evra. Predlog je, da bi po novem taksa znašala 1,60 evra, skupaj s promocijsko pa dva evra. Predlog odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice bo občinski svet obravnaval 19. junija, so za STA pojasnili na Občini Moravske Toplice.