c S
Fiho kršil obveznost dobrega poslovanja 08.06.2018 13:51 Ljubljana, 08. junija (STA) - Računsko sodišče, ki je v reviziji pravilnosti in učinkovitosti poslovanja Fiha v letih 2014 in 2015 izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja in zahtevalo odzivno poročilo, ocenjuje, da fundacija v nekaterih točkah ni izkazala zadovoljivih popravljalnih ukrepov. S tem je kršila obveznost dobrega poslovanja, je opozorilo.

Gre za popravljalne ukrepe Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), ki se nanašajo na merila za razporejanje sredstev in na zahtevane podatke in dokazila za ocenjevanje, na plačo direktorja fundacije, na nadzor nad poročili organizacij in na sestavo nadzornih skupin in določitev kriterijev za določanje nadzornih ocen.

Izkazana popravljalna ukrepa, ki se nanašata na nadzor nad poročili organizacij ter sestavo nadzornih skupin in kriterije za določanje nadzornih ocen, po mnenju računskega sodišča nista zadovoljiva. Fiho namreč ni predložil sprememb in dopolnitev notranjega akta, s katerimi bi natančno opredelil pristojnosti in način preveritve poročil o izvedbi programa organizacij.

Prav tako ni predložil sprememb in dopolnitev pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah, s katerimi bi določil ustrezno sestavo nadzornih skupin in natančno določil kriterije za določanje nadzornih ocen.

Popravljalni ukrepi, ki se nanašajo na spremembe notranjih predpisov za zagotovitev podlage za neposredno in enotno uporabo meril pri ocenjevanju letnih delovnih programov organizacij ter na plačo direktorja, pa so po mnenju sodišča delno zadovoljivi. Fiho namreč ni predložil ustreznih sprememb notranjih aktov, ampak samo delovne osnutke notranjih aktov, s katerimi naj bi opredelil posamezne elemente meril za ocenjevanje programov, delovanja in naložb.

Poleg tega je izvedel le del potrebnih aktivnosti za začetek postopka za vračilo preveč izplačanih plač nekdanjega direktorja, ugotavlja sodišče.

Računsko sodišče je v reviziji, ki jo je objavilo konec lanskega leta, med drugim ugotovilo, da je Fiho v obravnavanih letih direktorju v nasprotju s pogodbo o zaposlitvi izplačal 14.296 evrov preveč bruto plače. Poleg tega pri razdeljevanju sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam ni v celoti vzpostavil ustreznega in jasnega sistema razdeljevanja sredstev.