c S
Pogodbenice za Savski bazen izpostavile trajnostno upravljanje 07.06.2018 15:17 Bled, 07. junija (STA) - Države podpisnice sporazuma za Savski bazen so na sedmem zasedanju sprejele deklaracijo, ki poudarja trajnostno upravljanje voda in okrepljeno sodelovanje. Na srečanju so pregledale dosedanje izvajanje sporazuma, slovenska ministrica za okolje in prostor Irena Majcen pa je izpostavila napredek, ki so ga v zadnjih dveh letih dosegle v porečju Save.

Ministrica Majcnova, ki opravlja tekoče posle, je na srečanju na Bledu pohvalila sodelovanje držav podpisnic Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Srbije, ki so za porečje Save sprejele skupni načrt ukrepov, vzpostavile sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami ter v tem prostoru okrepile sodelovanje z mladimi, lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom.

Glavni cilj zasedanja, ki so se ga poleg visokih predstavnikov držav pogodbenic udeležili tudi predstavniki različnih mednarodnih organizacij, je bil pregled statusa izvajanja sporazuma kot tudi ključnih izzivov v prihodnosti, posebno tistih, ki se nanašajo na sodelovanje pri upravljanju porečja, obvladovanje poplavne ogroženosti in obnovi plovbe, so sporočili z ministrstva.

Udeleženci zasedanja so razpravljali o glavnih dosežkih in prioritetah Savske komisije. "V okviru komisije za Savski bazen je zelo pomembno sodelovanje z gospodarstvom, ki so uporabniki vodnih virov porečja. Še pomembnejše pa je prenašanje novih znanj na mlajše generacije," je med drugim poudarila Majcnova.

Med pomembnimi dosežki so govorili o sistemu zgodnjega opozarjanja pred visokimi vodami za zmanjšanje škod pred poplavami in pred sušo. Sistem, ki je pomemben za vse države v porečju Save, so vzpostavili v agenciji za okolje. Z dejavno uporabo tega orodja se namreč lahko zmanjša tveganja pred poplavami in sušami ter povečamo varnost bivanja, trajnostne rabe vodnih virov, plovbe in pridelave hrane.