c S
V Pomurju razočarani nad dogovorom regij 07.06.2018 15:17 Murska Sobota, 07. junija (STA) - Člani razvojnega sveta pomurske regije (RSR) in sveta pomurske razvojne regije (SR) so razočarani nad dogovorom za razvoj regij, zato so sklepanje o njegovem podpisu preložili, saj nimajo zagotovil, da bo regija dobila denar za dokončanje vodovoda.

V regiji namreč soglašajo, da ima nadaljevanje gradnje vodovodnega omrežja absolutno prednost med projekti, saj so številni prebivalci še vedno brez pitne vode in jim jo dovažajo s cisternami.

V dogovoru, ki naj bi ga podpisali danes, so potrjeni le projekti v vrednosti dobrih osem milijonov evrov, vendar brez vodovodnega omrežja, za katero bi potrebovali slabih 33 milijonov evrov.

V burni razpravi so člani svetov izrekli veliko kritik državnim organom, "ker v dveh letih niso uspeli pripraviti dokumenta za podpis in ker ne razumejo, da ljudje potrebujejo vodo".

Zato so odločanje preložili na prihodnjo sejo. Prihodnji teden pa naj bi o zapletu govorili predstavniki ministrstva za okolje in prostor, službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter slovenskih občin, ki so prijavile projekte za oskrbo z vodo.

Člani svetov so danes sicer dobili dopis ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, v katerem okoljsko ministrstvo soglaša s seznamom projektov za oskrbo z vodo, ki jih lahko uvrstijo v dogovor. Pri tem sicer navaja nekatere vsebinske pogoje, ki pa pomurskega vodovoda ne omejujejo.

Vendar pa ob tem ni jasno, ali imajo na okoljskem ministrstvu za projekte za oskrbo z vodo v državi le 15 milijonov evrov, kot pravijo sami, ali pa 80 milijonov evrov, kolikor so vredni vsi potrjeni projekti. Zato ministrstvo potrebuje le dopis službe vlade za razvoj, da omenjenih 80 milijonov evrov, ki jih lahko namenijo za sisteme za oskrbo z vodo, obstaja, a dopisa ni. In ker gre samo obljube, jim člani pomurskih svetov ne verjamejo, ampak zahtevajo prava zagotovila.

Regija je sicer za dogovor posredovala projekte na treh prednostnih naložbah. Za spodbujanje podjetništva, to so predvsem gospodarske cone v Pomurju, je bilo prijavljenih sedem projektov, vsi so potrjeni. Njihova skupna vrednost je 5,4 milijona evrov.

Za spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, gre predvsem za kolesarske steze, so predložili devet projektov v skupni vrednosti 2,8 milijona evra, vsi so prav tako potrjeni. Pri naložbi v vodni sektor, torej za vodovodni sistem, pa so zaprosili za 33 milijonov evrov, za nadgradnjo Vodovoda sistema B 27 milijonov evrov in sistema C 5,6 milijona evrov.