c S
Slovenjgraška občina upravljanje počitniškega doma v Fiesi prenaša na svoj zavod 07.06.2018 15:16 Slovenj Gradec, 07. junija (STA) - Potem ko je Mestna občina Slovenj Gradec pred časom omenjala možnost prodaje počitniškega doma v Fiesi, za kar se kasneje ni odločila, pa je občinska uprava mestne svetnike na sredini seji seznanila, da bo z domom v Fiesi v prihodnje upravljal občinski javni zavod Spotur, in ne več Center za socialno delo (CSD) Slovenj Gradec.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil župan Mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas, je CSD Slovenj Gradec s počitniškim domom v Fiesi, ki je tudi v delni lasti Občine Mislinja, upravljal od zadnje obnove, to je od začetka 90. let prejšnjega stoletja dalje.

Že nekaj časa se po županovih besedah ponuja rešitev, da se počitniški dom, kjer vsako poletje potekajo počitnikovanja, šole v naravi in zdravstvene kolonije, prenese na Javni zavod za šport, turizem, mladinske in socialne programe (Spotur).

"Odločitev, da pogodbe o brezplačnem najemu počitniškega doma v Fiesi ne bomo podaljšali, temelji na podrobni analizi situacije ter bistvenih spremembah možnosti, ki jih ima sedaj naša lokalna skupnost," je pojasnil župan.

Na občini so prepričani, da ima Spotur, ki v Slovenj Gradcu že upravlja z mladinskim hotelom ter izvaja mladinski in socialni program v občini, ustrezne izkušnje in kadre tudi za kakovostno upravljanje z domom v Fiesi in da bodo z novim upravljanjem dosegli boljšo izkoriščenost potencialov javnega zavoda ter zmogljivosti infrastrukture, ki je v solastništvu občine.

Na občini navajajo, da bo Spotur, tako kot doslej CSD, kandidiral na razpisih zdravstvene zavarovalnice za sofinanciranje zdravstvenih kolonij. Računajo pa tudi, da bo Spotur lahko ponudbo razširil še na predsezonski in posezonski čas.

Prenos upravljanja na Spotur bo potekal v času po zaključku letošnje poletne sezone, kar bo po navedbah občine omogočalo Spoturju pravočasne priprave na sezono v letu 2019.

Po opustitvi načrtov za prodajo doma v Fiesi je občina kasneje to nepremičnino v strategiji ravnanja z nepremičnim premoženjem občine opredelila kot strateško naložbo, kar je bilo ob razpravi o strategiji tudi mnenje mnogih občinskih svetnikov.

Z odločitvijo slovenjgraške občine o prenosu upravljanja doma v Fiesi na Spotur bo občinske svetnike na naslednji seji seznanil tudi župan Občine Mislinja Bojan Borovnik. Kot je Borovnik še povedal za STA, ima Občina Mislinja v lasti 21 odstotkov tega počitniškega doma in večjega vpliva na odločitev slovenjgraške občine glede upravljanja nima.

Dom v Fiesi ima 23 sob in okoli sto postelj, v njem pa so v več kot polstoletni zgodovini letovali številni.