c S
Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu pomembna za uspešnost podjetja 07.06.2018 13:47 Maribor, 07. junija (STA) - V Mariboru so danes predstavili projekt Naprej, namenjen psihosocialni podpori podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Z njim želijo ozavestiti tako delodajalce kot zaposlene o pomenu skrbi za duševno zdravje na delovnem mestu. To namreč pomembno vpliva na konkurenčnost in uspešnost podjetja, poudarjajo.

"Za uspešno poslovanje so ključni zdravi, motivirani, zadovoljni ljudje," je izpostavil Jure Fišer, direktor podjetja Gorenje Surovina, ki je eno od sedmih podjetjih, ki sodelujejo v pilotnem projektu.

V okviru projekta, ki se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bodo poskušali zmanjšati ali celo preprečiti pojav psihosocialnih dejavnikov tveganj pri zaposlenih, zlasti starejših, v vzhodni kohezijski regiji, kar naj bi se odražalo v boljšem duševnem zdravju zaposlenih ter posledično nižji bolniški odsotnosti in večji pripravljenosti oziroma sposobnosti delati dlje.

Po besedah vodje projekta Vanje Hazl iz fundacije Prizma je ključno že to, da se o duševnem zdravju na delovnem mestu začne odprto govoriti. "Da te težave ne bodo več tabu," je poudarila.

Na današnji uvodni konferenci, ki poteka v Mariboru, bodo spregovorili o tem, kako je lahko vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij. Pri tem se bodo dotaknili nacionalne politike na tem področju, predstavili primere dobrih praks v podjetjih in se seznanili z osebnimi zgodbami in izkušnjami posameznikov.

V okviru projekta, ki se bo izvajal do jeseni 2021, so med drugim že pripravili tri programe izobraževanja na temo duševnega zdravja in oblikovali dva priročnika. Prvi je namenjen vodstvenim kadrom, drugi promotorjem duševnega zdravja v podjetjih.

Poleg Gorenja Surovine se bodo aktivnosti izvajale še v družbah Elektro Celje, Komunala Brežice, Nova KBM, Odelo Slovenija, Pošta Slovenije in Skupina Talum. Tamkajšnjim zaposlenim - skupno jih je več kot 11.000 - bodo na voljo izobraževanja, psihološka svetovanja ter strokovna gradiva s področja duševnega zdravja.

Po podatkih nacionalne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog iz leta 2016 se povečuje delež oseb, ki doživljajo stres zaradi obremenitev na delovnih mestih in slabih odnosov s sodelavci. Ugotovljeno je bilo, da dobra četrtina odraslih v Sloveniji pogosto doživlja stres in ima težave z njegovim obvladovanjem. Bolniške odsotnosti zaradi duševnih motenj so dolgotrajne, v povprečju znašajo kar 44 dni.

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bo depresija do leta 2020 postala eden vodilnih vzrokov za bolniško odsotnost.