c S
Unior ne bo delil bilančnega dobička 07.06.2018 07:12 Zreče, 06. junija (STA) - Delničarji družbe Unior so danes na skupščini sprejeli predlagani sklep, da bilančni dobiček leta 2017 v višini nekaj manj kot 437.000 evrov ostane nerazporejen, so sporočili iz društva Mali delničarji Slovenije (MDS).

Bilančni dobiček je sestavljen iz čistega dobička v višini 4,05 milijona evrov in dolgoročno odloženih stroškov razvijanja v višini 3,62 milijona evrov.

Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za delo v lanskem letu, za revizorja letošnjega poslovanja imenovala družbo Deloitte revizija ter določila plačila članom nadzornega sveta.

Vsak nadzornik bo za udeležbo na seji prejel sejnino v višini 275 evrov. Člani nadzornega sveta bodo poleg sejnin prejeli tudi osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000 evrov bruto letno.

Predsednik nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik pa v višini 10 odstotkov osnovnega plačila.

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je k večini danes potrjenih sklepov napovedalo izpodbojno tožbo.

Po navedbah MDS je družba v letu 2017 prvič po nekaj letih izkazala bilančni dobiček, na kar je imela velik vpliv izčlenitev dejavnosti programa turizem v samostojno družbo Unitur. Na izčlenjeno družbo se je namreč po navedbah društva preneslo 8,9 milijona evrov nerazporejene izgube iz preteklih let.

Unior je dejavnost turizma na ločeno družbo prenesel lani. Kot so dejali po avgustovski skupščini, ki je izčlenitev podprla, bo organiziranost v okviru ločene pravne osebe povečala možnost za prodajo dejavnosti turizma, k čemur so se zavezali ob dogovoru z bankami upnicami leta 2013. Dogovor z bankami namreč predvideva, da mora Unior v primeru, da dejavnosti turizma do leta 2020 ne proda, bankam v tistem letu predčasno odplačati dodatnih pet milijonov evrov glavnice.

Iz Uniorja so danes sporočili, da je Višje sodišče v Celju 16. maja zavrnilo pritožbo VZMD na sklep Okrožnega sodišča v Celju, ki je v register vpisalo izčlenitev dejavnosti turizma iz družbe Unior v družbo Unitur. S tem je pravnomočno zaključeno prebitje registrske zapore in vpis izčlenitve pri družbi Unior. Odločitev registrskega sodišča o vpisu ustanovitve nove družbe Uniturje s prenesenim že pravnomočna, saj VZMD ni vložil pritožbe, pritožba sveta delavcev pa je bila zavržena.

Iz VZMD pa so sporočili, da se z odločitvijo pritožbenega sodišča ne strinjajo in da bodo zoper to odločitev uveljavljali "vsa pravna sredstva, ki jih dopušča pravni red Slovenije". Dodali so, da bodo "škodo, ki je nastala z vpisom izčlenitve", uveljavljali v pravdi, ki se že vodi pred Okrožnim sodiščem v Celju zaradi izpodbijanja oz. ničnosti sklepa skupščine ali v morebitnem drugem novem odškodninskem postopku.

Družba Unior je lani ustvarila nekaj več kot 165 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje, kar je - ob neupoštevanju dejavnosti turizma za leto 2016 - za 9,9 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček je porasel za dobro polovico na 7,7 milijona evrov.