c S
Prvi del projekta socialne aktivacije uspešno končan 07.06.2018 07:22 Ljubljana, 06. junija (STA) - Vlada je sprejela zaključno poročilo o izvedbi prvega dela projekta socialne aktivacije, ki je potekal v okviru centrov za socialno delo. V tem delu projekta se je na ministrstvu za delo zaposlilo 51 oseb, od tega 47 koordinatorjev socialne aktivacije in štiri osebe, zaposlene za administrativno in vsebinsko podporo koordinatorjem na terenu.

V prvem delu projekta je bilo treba pripraviti delovne prostore in prevozna sredstva, prav tako pa napisati tudi osnovna pravila oziroma navodila za koordinatorje, so za STA povedali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prvi del projekta je vključeval pripravo javnih razpisov za izvajanje programov socialne aktivacije, vsebina in način izvajanja programov pa bo mogoča ob letnem spremljanju in vrednotenju. Pri tem je bil poseben izziv povezovanje institucij, ki so vključene v izvajanje socialne aktivacije. Njihova različna organiziranost in pristop do uporabnikov je zahteval veliko komunikacije in usklajevanja, da je vzpostavljen sistem dela, kot deluje v tem trenutku, so sporočili z vlade.

Socialno aktivacijo bo v prihodnje treba izvajati celovito in sistemsko, kar pomeni, da bo treba pilotni projekt razširiti in zagotoviti dodatne vire financiranja. S pilotnim projektom pa so postavljeni dobri temelji, ki bodo to omogočili.

Od načrtovanih stroškov v višini 378.000 evrov so porabili dobrih 65 odstotkov tega zneska. Projekt se bo izvajal do leta 2022.

Socialna aktivacija je velik izziv na področju socialne politike. Že pri snovanju operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in pogajanjih z Evropsko komisijo je bilo to področje prepoznano kot zelo pomembno, saj lahko socialna aktivacija zniža stopnjo tveganja revščine in socialne izključenosti.