c S
V Slovenj Gradcu potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna 07.06.2018 07:22 Slovenj Gradec, 06. junija (STA) - Mestni svetniki v Slovenj Gradcu so na današnji seji potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna, s katerim se skupni prihodki povečujejo za 1,13 milijona evrov, enako tudi odhodki. Po novem je proračun težak 23,3 milijona evrov. Svetniki so danes potrdili tudi nov odlok oz. nov znesek turistične takse v občini.

V potrjenem rebalansu letošnjega proračuna so na prihodkovni strani največje spremembe pri predvidenih davčnih in transfernih prihodkih.

Med davčnimi prihodki se v rebalansu v primerjavi s prvotno potrjenim proračunom za dobrega pol milijona evrov povečuje znesek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki pa zajema plačila za lansko leto, katerih tretji obrok je zapadel v začetku letošnjega januarja in jih prvotni proračun ni predvidel. Nepričakovano je med letošnjimi davčnimi prilivi občine tudi prihodek iz naslova iger na srečo v višini 138.000 evrov.

Transferni prihodki pa se v rebalansu povečujejo skupno za nekaj več kot 400.000 evrov glede na prvotno potrjen proračun, od tega največ na postavki sofinanciranja energetske sanacije vrtcev iz kohezijskih sredstev, in sicer v višini 321.000 evrov.

Na strani odhodkov pa se v rebalansu najbolj povečujejo investicijski odhodki, skupno za skoraj 650.000 evrov. Največ se povečujejo odhodki za naložbo v Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec, za skoraj 300.000 evrov, povečujejo pa se tudi načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo. Kot pojasnjujejo na občini, načrtujejo več večjih projektov, zato se tukaj postavka povečuje.

Z rebalansom se povečuje tudi zadolževanje občine za investicije, in sicer za 286.000 evrov, tako da po novem zadolževanje znaša 1,1 milijona evrov. Sicer pa je vrednostno največji letošnji projekt, voden prek slovenjgraškega občinskega proračuna, obnova vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini, torej v občinah Slovenj Gradec in Mislinja, vredna 1,5 milijona evrov.

Svetniki so na današnji seji med drugim potrdili tudi predlog odloka o turistični taksi v slovenjgraški občini. Turistična taksa zdaj znaša 1,15 evra, od 1. januarja prihodnje leto pa bo znašala 1,2 evra oz. skupaj s promocijsko takso 1,5 evra na osebo na dan. V odloku dodatnih izjem za oprostitev plačila takse od tistih, ki jih predvideva že krovni zakon o spodbujanju razvoja turizma, v Slovenj Gradcu niso predvideli.

Po skrajšanem postopku, a z nekaj nasprotujočimi si mnenji, tudi s pravnega vidika, pa so svetniki danes potrdili tudi spremenjen odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, s katerim po novem zdravstvenemu domu omogočajo poleg dosedanjih tudi opravljanje dejavnosti na področju nastanitev in oskrbe starejših in invalidnih oseb.

Tako slovenjgraški župan Andrej Čas kot direktorica Zdravstvenega doma Slovenj Gradec Marjeta Vaupot sta poudarila, da je to pomembno predvsem z vidika dodatnih možnosti za prijave na različne razpise za pridobitev novih virov financiranja, predvsem evropskih sredstev.