c S
Podjetniški sklad z razpisom za lesne polproizvode 06.06.2018 15:07 Maribor, 06. junija (STA) - Slovenski podjetniški sklad je danes v uradnem listu objavil javni razpis za spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov. Za obdobje 2018-2020 je na voljo skupno 11,88 milijona evrov. Roka za prijavo sta 16. julij in 22. oktober letos.

Spodbudo bodo lahko prejela podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki bodo uvedli učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat bo uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa, so sporočili iz sklada.

Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oz. izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so npr. lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče in lameliran les.

Skupno je na voljo 11,88 milijona evrov, kar naj bi zadostovalo za podporo vsaj petim operacijam oz. podjetjem, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri, ustvarjala nova delovna mesta ali rast dodane vrednosti na zaposlenega ter spodbudila učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo, je navedeno.

V kohezijski regiji vzhodna Slovenija bodo mala podjetja lahko dobila povrnjenih do 45 odstotkov vrednosti naložbe, ki mora znašati vsaj 666.666,67 evra, srednje velika podjetja pa do 35 odstotkov vrednosti naložbe, ki bo morala znašati vsaj 857.142,86 evra. Posamezen subjekt bo lahko dobil od 300.000 do dva milijona evrov.

V kohezijski regiji zahodna Slovenija je za mala podjetja delež sofinanciranja 30 odstotkov, najnižja vrednost investicije en milijon evrov, za srednje velika podjetja pa je predvideno 20-odstotno sofinanciranje, najnižja vrednost naložbe pa bo 1,5 milijona evrov. Posamezen upravičenec bo lahko prejel od 300.000 do 530.000 evrov.