c S
Mali delničarji Krke bi višjo dividendo 06.06.2018 10:44 Novo mesto, 06. junija (STA) - Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) za skupščino družbe Krka predlagajo, da bi družba izplačala 3,50 evra bruto dividende na delnico, medtem ko sta uprava in nadzorni svet predlagala 2,90 evra bruto. Mali delničarji menijo, da položaj družbe omogoča izplačilo višje dividende.

Kot je danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila Krka, MDS predlaga, da se od 169,2 milijona bilančnega dobička za leto 2017 za dividende nameni 112,1 milijona evrov oz. 3,50 evra bruto na delnico. Po okoli 28,6 milijona evrov bi namenili za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto.

Društvo ocenjuje, da finančni položaj družbe omogoča izplačilo višje dividende. Glede na borzni tečaj delnice Krke na 1. junij (58 evrov) bi predlagana višja dividenda pomenila 6,03-odstotno donosnost na delnico, kar da bi imelo pozitivne učinke na trgovanje z delnico.

Poleg tega je imela Krka na konec leta 2017 oblikovanih za 1,13 milijona evrov rezerv iz dobička, zato v društvu menijo, da izplačilo višjega dobička v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe.

Uprava družbe se z nasprotnim predlogom ne strinja. Predlog uprave in nadzornega sveta, da se izplača dividenda v višini 2,90 evra bruto na delnico, temelji na Krkini politiki stalne rasti dividend, saj je predlagana dividenda 5,5-odstotno višja od lanske. "Predlog upošteva finančne potrebe družbe za njeno rast, razvoj novih izdelkov, vlaganja v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti," je zapisal predsednik uprave Jože Colarič.

Predlog uprave in nadzornega sveta družbe ob zaključnem tečaju delnice Krke konec maja 2018 zagotavlja dividendno donosnost v višini 5,07 odstotka, kar je po podatkih Reutersa trikrat višja donosnost od povprečne dividendne donosnosti v farmacevtski industriji, še navaja uprava.