c S
V prvem četrtletju opravljenih več delovnih ur 06.06.2018 08:31 Ljubljana, 06. junija (STA) - V Sloveniji zaposlene osebe so v letošnjem prvem četrtletju opravile za 3,5 odstotka več delovnih ur kot v tem obdobju lani. Število je bilo višje predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb, je objavil statistični urad.

Čeprav so zaposlene osebe opravile več delovnih ur, jih je posamezna oseba opravila povprečno manj. Opravila jih je namreč povprečno 138 na mesec ali eno uro manj kot v prvem četrtletju lani. Glavni razlog za to je bilo večje število praznikov oz. dela prostih dni.

Med januarjem in marcem so bile glede na število opravljenih delovnih ur najbolj obremenjene osebe, zaposlene v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo, ki so mesečno opravile povprečno 143 delovnih ur. Povprečno najmanj so jih opravile osebe, zaposlene v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, in sicer 122 ali 16 delovnih ur manj od slovenskega povprečja.

Najvišji odstotni delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami so v prvem četrtletju izkazovali v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, in sicer 84,4 odstotka.

Z vidika dejavnosti se je skupno število opravljenih delovnih ur najbolj izrazito povečalo v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, za 7,2 odstotka, zmanjšalo pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, za 6,6 odstotka. V obeh so bile spremembe v največji meri posledica sprememb v številu zaposlenih oseb.