c S
Kmalu razpis za spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 06.06.2018 07:25 Ljubljana, 05. junija (STA) - Kmalu bodo na voljo spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov, te bo v celoti, nekaj manj kot 11,9 milijona evrov, prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Po pričakovanjih bodo ta sredstva zadoščala za sofinanciranje najmanj petih operacij oz. podjetij.

"Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj petih operacij oz. podjetij, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov in uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 10 zaposlenih," so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdala odločitve o finančni podpori.

Razpis bo sicer objavilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, namenjen pa bo spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov, ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v malih in srednje velikih podjetij, spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.